Menu

Oproep deelname project kuiswater pluimveehouderij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Heb jij nog geen kuiswaterstaal genomen? Doe het dan snel en dien het in bij een erkend labo.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling 

Het kuiswater van pluimveestallen wordt door de Mestbank momenteel gecategoriseerd als een type 2 meststof. Dat betekent dat kuiswater voor het uitspreiden momenteel aan dezelfde regels is onderworpen als pluimveemest. Zodoende moet er voor kuiswater eveneens een analyse aanwezig zijn die niet ouder is dan drie maanden. Er loopt momenteel een project kuiswater om na te gaan in hoeverre er een specifieke regeling kan worden bekomen voor kuiswater en er dan ook een einde komt aan de grijze zone waarin het kuiswater zich tot nu toe bevond.

De bedoeling is om op basis van een relevante en voldoende grote analysedataset te bekijken of er een forfait voor kuiswater kan worden opgesteld. Belangrijk hiervoor is dat alle pluimveehouders, die in de periode tot eind juli 2021 hun stal reinigen minstens één staal kuiswater te laten onderzoeken bij een erkend labo. Bij de staalname dienen een aantal extra gegevens te worden meegegeven over het kuiswater (volume van het bemonsterde kuiswater, aantal kuisbeurten waarvan het volume aanwezig is,…). De erkende labo’s zijn ondertussen op de hoogte van het project en het staalnameprotocol. De verwerking van de gegevens gebeurt door VITO. Om deze campagne tot een goed einde te brengen, is het cruciaal dat er bij het reinigen van de stallen veel aandacht wordt besteed aan de droge reiniging en het verwijderen van de losgeweekte resten bij het inweken van de stal. Op die manier blijven er minder mestresten achter in het kuiswater.

Omdat het project eind deze maand afloopt en het belangrijk is om voldoende analyses te hebben, vragen we aan de pluimveehouders die nog geen staal hebben laten nemen en de komende weken hun stal nog reinigen om zeker een kuiswaterstaal te laten nemen door een erkend labo. Het is in het belang van je eigen bedrijf en de gehele pluimveesector dat we zoveel mogelijk kuiswaterstalen hebben om een werkbare regeling voor het kuiswater kunnen bekomen.

Meer informatie

Sector: