Oproep aan overheid: erken deze zomerstorm snel als natuurramp

In diverse provincies heeft het onweer en de daarmee gepaard gaande hevige neerslag en/of hagel van gisteren jammer genoeg aanzienlijke schade veroorzaakt bij zowel burgers als bedrijven. Ook land- en tuinbouwbedrijven zijn zwaar getroffen, waarbij zowel bedrijfsgebouwen als teelten zware schade hebben opgelopen. Boerenbond vraagt de overheid om deze zomerstorm snel te erkennen als natuurramp zodat de getroffen bedrijven een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds kunnen aanvragen.

In verschillende gemeenten zijn bedrijfsgebouwen en serres ernstig beschadigd door de storm en/of door vallende takken of omgewaaide bomen. Ook veel percelen met teelten zoals onder meer graangewassen, mais, groenten in openlucht en fruit hebben grote schade opgelopen. Boerenbond biedt ondersteuning aan getroffen leden en roept hen op om de schade goed te documenteren en contact te nemen met hun verzekeringsmaatschappij.  Boerenbond adviseert ook om de schade binnen de 60 dagen te melden bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds kan tussen komen wanneer de storm erkend wordt als natuurramp. Boerenbond vraagt daarom aan de Vlaamse Regering om het onderzoek op te starten voor de erkenning als natuurramp zodat er spoedig kan overgegaan worden tot uitbetaling van schadevergoedingen.

Boerenbond heeft ook de burgemeesters, schepenen en gouverneurs van de getroffen provincies aangeschreven met de vraag om de schadecommissies onmiddellijk te activeren en centrale meldpunten te voorzien om de land- en tuinbouwers verder te helpen met hun eerste vragen. Tot slot herhaalt Boerenbond haar vraag aan de waterloopbeheerders om structureel aandacht te hebben voor het onderhoud van de waterlopen. De overvloedige regen kon gisteren opnieuw op bepaalde plaatsen niet snel genoeg worden afgevoerd omdat de waterlopen niet onderhouden werden waardoor er meer bijkomende schade werd opgelopen aan de naastgelegen percelen.

Bron: Boerenbond.