Oppompverbod in provincie Antwerpen weer uitgebreid

17 mei 2022

De uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de Grote Nete en de Aa. Op 5 mei werd al een eerste oppompverbod aangekondigd, toen voor de stroomgebieden van de Kleine Aa en de Aa, nadat de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij hadden vastgesteld dat de waterpeilen in heel de provincie sterk gedaald waren. 

Omdat de peilen verder gezakt zijn, wordt het vereiste ecologische minimum nu ook niet meer gehaald in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Aa (Maasbekken). Het oppompverbod wordt daarom tijdelijk uitgebreid naar die stroomgebieden. 

Het verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en/of de regenval te beperkt blijft om de minimumpeilen minstens 14 dagen te behalen. De waterbeheerders in de provincie volgen de droogtetoestand nauwgezet op.

Sinds 1 januari geldt al een permanent oppompverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dat verbod geldt permanent ongeacht de weersomstandigheden.

Verschillende uitzonderingen voorzien

Het oppomp- of onttrekkingsverbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals voor hulpdiensten bij noodgevallen of, in beperkte gevallen, voor het drenken van vee dat in de weide staat en voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen. Alle informatie staat op www.gouverneurantwerpen.be. Het verbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen.

d
Ook in andere provincies al maatregelen

In West-Vlaanderen is sinds vandaag/dinsdag een tijdelijk oppompverbod voor een aantal beken van kracht. Er was sinds 1 april al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Oost-Vlaanderen voerde vorige week woensdag een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones. Een lijst met waterlopen waar geen water mag worden uit opgepompt, is beschikbaar op de website van de provincie. 

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters besliste afgelopen vrijdag ook om het oppompverbod uit de ecologisch meest kwetbare waterlopen dat sinds 1 januari van kracht was, uit te breiden. Het geldt nu ook voor de stroomgebieden van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria, de Herk en zijbeken, de Mombeek en zijbeken, en de Zwarte Beek. Ook voor de stroomgebieden van de Velpe en zijbeken, en de Gete en zijbeken in Herk-de-Stad en Halen, met uitzondering van de Velpe en Gete zelf, geldt het verbod.

In Vlaams-Brabant mag er sinds vrijdag 6 mei geen water meer gehaald worden uit de rivieren de Mark en de Laan.