gbg

Oppompverbod in alle stroomgebieden in provincie Antwerpen

15 juli 2022

Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, besliste dat het vanaf nu tijdelijk verboden is water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in alle stroomgebieden in de provincie Antwerpen.

Het gaat om een uitbreiding van een eerder ingesteld permanent onttrekkingsverbod in enkele stroomgebieden.

Volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Het besluit gaat onmiddellijk in. Het wordt pas opgegeven na een nieuw besluit van de gouverneur bij einde van de droogtetoestand.

Over droogte en duurzaam waterbeheer lees je hier veel meer.

Deze stroomgebieden en waterlopen worden aangeduid op kaart, zie hieronder.

 

fvfv