Opnieuw vogelgriep op Nederlands pluimveebedrijf

22 november 2021

In Nederland is er opnieuw een bijkomende besmetting met vogelgriep gemeld. Het gaat wellicht over de hoogpathogene H5-stem die werd ontdekt op een leghennenbedrijf met 10.000 dieren in Vinkeveen (gemeente De Ronde Venen, zie kaart) in de provincie Utrecht. De kippen worden vandaag nog geruimd door de Nederlandse NVWA. De nodige beschermingsmaatregelen werden getroffen.

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-km zone rondom het besmette bedrijf liggen nog 2 andere pluimveebedrijven. Al deze bedrijven worden intensief gemonitord.
Zoals steeds is er per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Vinkeveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt een verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Het aantal vogelgriepgevallen dat de voorbije paar weken in ons land is gevonden geeft aan dat het vogelgriepvirus ook hier wijdverspreid aanwezig is. Het is belangrijk om erg alert te blijven en de regels rond bioveiligheid en het uitladen strikt en zonder uitzonderingen toe te passen.

Bijkomende informatie vind je op de website van het FAVV. 

Nederland