Opnieuw vogelgriep in braadkippenbedrijf in Nederland

15 november 2021

In Nederland is er een bijkomende besmetting met hoog pathogene vogelgriep gemeld. Het gaat over een braadkippenbedrijf met 122.500 dieren in de gemeente Tzum in Friesland. De kippen worden vandaag nog geruimd door de Nederlandse NVWA. De nodige beschermingsmaatregelen werden getroffen.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Tzum. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt een verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf. Al deze bedrijven worden intensief gemonitord.

De vogelgriep is, zoals in een vorige nieuwsbrief aangehaald, wijdverspreid aanwezig binnen de wilde vogelpopulatie in de kustgebieden van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noord-Duitsland. Daardoor is het gevaar op insleep van het virus in de professionele pluimveestallen erg groot. De ontdekking van een vogelgriepbesmetting in Schilde (Antwerpen) toont ook aan dat het virus ondertussen ook hier aanwezig is. Het is dan ook erg belangrijk om erg alert te zijn en de bioveiligheid en de regels rond het uitladen strikt en zonder uitzonderingen toe te passen.