Menu

Terug naar Actualiteit >Ophokplicht wordt opgeheven

Alle regio's

De ophokregeling voor pluimvee van professionele (pluimvee)houders wordt vanaf 20 april opgeheven. De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 kilometer daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, waardoor alle in november vorig jaar genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.

Ter herinnering, in ons land werden in februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: één bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies. In de hele Europese Unie zijn sinds november 2016 meer dan 1100 besmettingen op pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en in dierparken vastgesteld. Daarnaast stierven duizenden wilde vogels na een besmetting met dit voor de meeste vogels erg agressieve virus. Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Wat nu?

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf woensdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het hele jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, vind je op website van het FAVV.