Menu

Ophokplicht bij particulieren opgeheven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
In november vorig jaar werd in en ons land het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke ziekte trof minister van Landbouw David Clarinval verschillende maatregelen. Het FAVV volgt de situatie in en rond België op de voet op en stelt momenteel een gunstige evolutie van de sanitaire toestand in ons land vast.

Bron: persbericht Kabinet-Clarinval

Clarinval heeft bijgevolg, op advies van het FAVV, een plan goedgekeurd om de maatregelen stap per stap te versoepelen. Voorwaarde is wel dat de situatie in de juiste richting blijft evolueren.

Daarom is het voor particulieren sinds 6 april niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken. Waakzaamheid blijft echter nodig. Het virus circuleert mogelijk nog steeds in België, maar het risico op besmetting is laag genoeg om deze eerste stap te zetten. Ondanks het opheffen van ophokplicht zijn particuliere pluimveehouders daarom nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.

Laatste besmettingen op 1 maart

Op 1 maart werden in ons land de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd worden versoepeld. Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren, die inging op 15 november 2020. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.

Toch moeten we waakzaam blijven. Het vogelgriepvirus circuleert nog in enkele buurlanden. Vooral in het noorden van Europa is het virus nog actief. Het FAVV heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden en staat in nauw contact met de sector.

 

Meer informatie

Sector: