Opheffen van de zone Weelde en deelzones in West-Vlaanderen

6 januari 2022
Vanaf 7 januari gelden hier nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.