gbg

Opgelet voor hittestress bij varkens

15 juli 2022

De komende dagen wordt het zomers wam en verschillende dagen zal de temperatuur boven de 30 graden uitstijgen. Aangezien het in de stallen broeierig warm zal zijn, is er gevaar voor hittestress bij de varkens.

De vleesvarkens en de zeugen in de kraamstal zijn hiervoor het meest gevoelig. Vooral hitte gecombineerd met hoge luchtvochtigheid kan er voor zorgen dat de vleesvarkens en zeugen het benauwd krijgen, met sterfte tot gevolg. Het komt er dus op aan om gepast te reageren om de hittestress zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen zorgen hoge temperaturen zorgen voor een lagere voederopname en daardoor zullen de vleesvarkens ook minder gewicht aanzetten. Bij de zeugen in het kraamhok daalt de melkproductie, met als gevolg dat de biggen minder goed groeien. Bij pas gedekte zeugen is er een verhoogde kans is op terugkomers en hoog drachtige zeugen kunnen verwerpen. Een aantal varkenshouders hebben ondertussen ook al koelsystemen geïnstalleerd voor de inkomende lucht, zodat het klimaat in de stal toch aangenamer om dragen is.

Er zijn een aantal tips die de varkenshouders kunnen helpen om het de zeugen, biggen en vleesvarkens wat comfortabeler te maken:

 • Controle van de dieren:
  • Laat de dieren zoveel mogelijk met rust in de late namiddag en de vroege avond. Dat zijn de warmste perioden in de dag. Ook het verhokken en laden van dieren gebeuren best in de vroege ochtend of s’avonds laat.
 • Maatregelen via voeder en drinkwater:
  • Voeder de varkens op de koelste momenten van de dag
  • Overvoeder de zogende zeugen niet. Het is belangrijk dat de voederbakken na de voederbeurt leeg komen, zodat de resten niet kunnen broeien en het voeder als gevolg daarvan minder smakelijk wordt. 
  • Controleer de drinkwater opname en zorg ervoor dat er voldoende wateropname is.
 • Voldoende ventilatiecapaciteit:
  • Zorg ervoor dat ruim voldoende lucht in de stal kan. Het kan geen kwaad om extra luchtinlaat te creëren door de staldeuren open te zetten.
  • Zorg ervoor dat inlaatopeningen van de ventilatoren schoon zijn.
  • Controleer de ventilatiecapaciteit. Denk daarbij ook aan noodventilatoren die voor extra zuurstof in de stal kunnen zorgen.
  • Als een koelinstallatie aanwezig is, controleer deze op de goede werking en zet ze voorhand in werking
  • Zorg er ook voor dat de stal niet te snel afkoelt. De bandbreedte bij het ventileren moet voldoende ruim zijn, anders krijgen de dieren last van tocht en dat kan voor longproblemen zorgen.
 • Controleer het alarm en test de noodventilatie
Hoe zit het met het ophalen van de kadavers?

Bij warm weer is kan er meer sterfte zijn onder de dieren, ontbinden de kadavers ook sneller en kan dat voor extra overlast zorgen. Rendac zal zijn hitteplan daarom ook in werking stellen. Zodoende zullen zij dit weekend ook op zaterdag uitrijden.

Verder zal ook donderdag 21 juli, de nationale feestdag, tot en met zaterdag 23 juli uitgereden worden. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kadavers snel kunnen worden opgehaald en dat draagt ook bij aan een positiever imago voor de sector.

Bron: Boerenbond.