Menu

Openbaar onderzoek inventaris bouwkundig erfgoed

Terug naar Actualiteit
Regio: 
7232 objecten liggen voor in openbaar onderzoek om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed.

Lien Vandebroeck, regioconsulent

Momenteel loopt tot 30 april het openbaar onderzoek rond de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant. Dit kan gaan van erfgoedwaardige vierkantshoeves en andere hoevegebouwen tot kapelletjes en kastelen over pastorieĆ«n en kerken.

Hoe werd lijst samengesteld?

7232 objecten (hoevegebouwen, kappeletjes, villa’s …) liggen voor in openbaar onderzoek om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed. Als basis voor deze lijst werd de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed gebruikt. Meer dan 5500 objecten werden in 2014 al opgenomen in het vaststellingenbesluit, dus ongeveer 1500 worden voor de eerste keer vastgesteld. Daarnaast zijn er 267 objecten die sinds het vaststellingenbesluit hun erfgoedwaarde hebben verloren. Er wordt voorgesteld ze te schrappen.

Wat zijn de gevolgen?

Voor erfgoed dat niet beschermd is maar toch waardevol, stimuleert de overheid het behoud ervan door een inventaris vast te stellen. Op die manier ontstaan er, samen met de vaststelling van de inventaris, een aantal rechten en plichten.

  • Zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden
  • Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht
  • Afwijking van de normen voor energieprestatie mogelijk
  • Functiewijziging mogelijk
  • Voor sociale woningen met erfgoedwaarde wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Meer info of bezwaar indienen kan via https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: