Openbaar onderzoek GRUP R0 deel Oost

6 januari 2022

Nog tot 14 januari loopt er een openbaar onderzoek over vier startnota’s (Groenendaal, Leonard, Vierarmen en Jezus-Eik) voor het GRUP R0 deel Oost. Met deze startnota’s lanceert de Vlaamse regering de opmaak van vier gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de vier grote verkeersknooppunten binnen het projectgebied R0-Oost: Groenendaal, Leonard, Vierarmen en Jezus-Eik. Voor de realisatie van de streefbeelden voor de vier grote knooppunten die volgen uit de eerste fase van het project Werken aan de Ring – deel Oost, zijn bestemmingswijzigingen noodzakelijk. Op het traject tussen de knooppunten blijven de geplande ingrepen beperkt waardoor geen bestemmingswijzigingen nodig zijn. Daarom is er enkel voor de knooppunten een GRUP noodzakelijk.

Reactie Boerenbond

Boerenbond Vlaams-Brabant vraagt dat in beeld gebracht wordt hoe groot de boscompensatie nodig voor de uitvoering van voorliggende plannen zal zijn, en dat op basis hiervan de nodige herbestemmingen gezocht worden. Om binnen het plangebied te zoeken naar de meeste geschikte locaties voor bebossing is een landbouwimpactstudie noodzakelijk. Op die manier wordt de impact op de agrarische ruimte mee in rekening genomen bij de afbakening van de bosgebieden.

Meer info

Alle documenten kan je raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenr0oost