Menu

Openbaar onderzoek GRUP K-R8

Terug naar Actualiteit
Regio: 
In delen van Zwevegem, Kortrijk en Harelbeke loopt een publieke raadpleging rond het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) K-R8.

Ann-Sophie Decroos, regioconsulent

Dit GRUP handelt over het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving. Reageren op de verfijnde startnota kan nog tot en met 28 mei.

Van stad naar rand én omgeving

Verkeerscomplexen hebben toch niets te maken met landbouw? Dit zou je inderdaad denken, maar gezien het plangebied blijkt dat er aan de rand ook landbouwgebied mee opgenomen is. Wat hier precies mee zal gebeuren, is niet overal even duidelijk. Het blijft dus belangrijk om dit mee op te volgen.

Binnen het plangebied

De leefbaarheid is een belangrijk element in het dossier. Bijgevolg denkt men hier ook aan verbindende groenstructuren. Deze verbinding ziet men te realiseren van aan het Preshoekbos tot in de Gavers. Men wenst dit in te vullen via groenelementen langs de weginfrastructuur, via aangelegde groenstructuren doorheen het plangebied en door randstedelijk groen langs de rand van Hoog-Kortrijk.

Buiten het plangebied

Gezien de aandacht voor de leefbaarheid en groen, worden ook een aantal industriegebieden vooropgesteld als ‘te herbekijken’. Men stelt in de startnota voor om ze omwille van een slechte afstemming te schrappen en binnen de regio te compenseren.

Voor deze compensatie kijkt men naar de locaties gelegen binnen de regionale ontwikkelingspolen in het stedelijk netwerk. Daarbij komen volgende gebieden in het vizier: het vliegveld tussen Wevelgem en Bissegem, omgeving Kortrijk-Noord en Heule, Hoog-Kortrijk, Kortrijk-Oost en Waregem-Zuid. Hoog-Kortrijk en Kortrijk-Oost liggen binnen het plangebied, maar de andere vallen daar ver buiten. De zones die daarbij worden aangeduid zijn bovendien gelegen in belangrijk landbouwgebied. De vraag is dus hoe men hier verder zal omgaan met die compensatie.

En nu?

Momenteel ligt een startnota voor. Het is nog niet in detail bekend welke bestemming aan welk perceel wordt gekoppeld. Wel is een richting meegegeven en worden de mogelijkheden beschreven. Het gaat om een eerste aanzet waarbij het publiek wordt geraadpleegd. Vind alle informatie op www.k-r8.be. Ga dan naar ‘Publieke raadpleging’ en klik verder op ‘Verfijnde startnota’.

Meer informatie

Regio: