Menu

Openbaar onderzoek GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

Terug naar Actualiteit
Regio: 
De Vlaamse overheid werkt al vele jaren aan de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Demervallei tussen Diest en Werchter. Op 6 maart 2020 stelde de Vlaamse regering het ontwerp RUP voorlopig vast. Nu volgt de organisatie van een openbaar onderzoek dat zal plaatsvinden van 5 mei 2020 tot en met 3 juli 2020.

Mieke Huyck, regioconsulent

Opmaak GRUP

De vallei van Demer en Laak werd in de jaren negentig geteisterd door veel wateroverlast. Daarom werd sinds 1996 werk gemaakt van het zogenaamde Ontwikkelingsplan Demer waarmee overstromingsrisico’s beperkt worden en verdroging wordt tegengegaan. Met de actualisatie van het Sigmaplan in 2011 werd de Demervallei mee opgenomen met de bedoeling om te komen tot een toekomstvisie voor het hele gebied. De afgelopen jaren waren er diverse inspraakmogelijkheden over het RUP-voorstel waarbij Boerenbond enkele grote knelpunten (natuurgebied in huiskavel landbouwbedrijf)  heeft kunnen wegwerken.

Bestemmingswijzigingen

Ten aanzien van het gewestplan wordt ongeveer 1.000 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied. Hiervan is er nog slechts 343ha in effectief landbouwgebruik , wat desondanks nog steeds een grote impact betekent voor de landbouwsector. Dit grote verschil is te verklaren door de vele reeds aanwezige natuurgebieden die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld in agrarisch gebied. Ook ongeveer 30 ha woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt en omgezet naar groen- of landbouwgebied ter bescherming van de open ruimte.

Dit plan spreekt zich bovendien ook uit over de toekomst van enkele weekendverblijfzones. De zones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar worden op termijn uitgedoofd en grotendeels omgezet in natuurgebied.

Openbaar onderzoek

De documenten worden ter inzage gelegd in de betrokken gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. Nadien komt het plan terug op de regeringstafel voor een definitieve goedkeuring. Boerenbond zal een online infovergadering via een webinar. Deze zal plaatsvinden op donderdag 4 juni om 20 uur , uitnodiging volgt nog.

Inschrijven kan bij Martine Tilkens, provinciaal secretaris via 016 28 64 04 of martine.tilkens@boerenbond.be.

Voor individuele vragen of de opmaak van bezwaarschriften kunnen landbouwers bij ons terecht.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: