Menu

Open ruimte in Zenne- en Barebeekvallei bevordert leefkwaliteit in verstedelijkt gebied

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Een werkgroep tekende de krijtlijnen uit voor het strategisch plan Open Ruimte in en rond Mechelen.

Evi Van Camp, regioconsulent Antwerpen

De Zenne-, Dijle-, en Barebeekvallei vormen een belangrijke open ruimte in het Mechelse. Verschillende actoren bekijken dan ook graag de kwaliteiten op vlak van landschap, biodiversiteit, water, landbouw, erfgoed en recreatie(infrastructuur). Om deze kwaliteiten te behouden en te versterken werd in het kader van het strategisch project Open Ruimte in en om Mechelen (ORIOM) een ruimtelijke visie opgemaakt, waarbij werd gestart met deelgebied Zenne- en Barebeekvallei.

Een diverse werkgroep tekende de krijtlijnen van een visie uit door middel van een workshopreeks in 2018. Het resultaat is een memorandum dat het gewenst, niet bindend, ruimtelijk toekomstperspectief voor de open ruimte beschrijft. Er worden ook concrete ambities geformuleerd voor de verschillende functies die er een plaats verdienen en er hand in hand kunnen gaan.

De open ruimte in en rond Mechelen reikt uiteraard verder dan de Zenne- en Barebeekvallei. Voor de open ruimte aan de noordoostelijke zijde van Mechelen zal het Departement Omgeving samen met ORIOM in 2019 een ruimtelijke visie opmaken, die zal aansluiten op de Zenne- en Barebeekvallei.

Toekomstperspectief

Het memorandum beschrijft een wenselijk toekomstperspectief, dat uitdagingen en ambities voor de Zenne- en Barebeekvallei formuleert. Het  is een leidraad voor de verdere ontwikkeling van een veerkrachtige open ruimtestructuur in ons verstedelijkt gebied. Elke instantie die hiermee aan de slag gaat, kan eigen klemtonen leggen.

Het is geen kant-en-klare blauwdruk voor beleid! De visiekaart is niet uitgetekend op planniveau. Het document heeft geen juridisch statuut en daarom geen bindend karakter.   Boerenbond volgt dit traject van zeer nabij op om ervoor te zorgen dat de ruimte voor professionele landbouw gegarandeerd blijft.

Hulp nodig?

Je consulent helpt je graag.
Deel deze pagina: