Open Ruimte Plan Interfluvium

31 maart 2022

Vanuit de intercommunale Leiedal, de gemeente Zwevegem en de stad Kortrijk is een groep medewerkers en ambtenaren bezig met een studie rond de open ruimte voor het zuidelijk deel van Kortrijk en een deel van Zwevegem. Dit alles kadert in het Open Ruimte Plan Interfluvium, dat op zijn beurt voorwerp zou zijn van de beleidsvisie open ruimte. Deze visie wordt vervolgens geïntegreerd in de beleidsvisies die zullen worden opgemaakt in Zwevegem en Kortrijk naar aanleiding van de Beleidsvisie Ruimte Vlaanderen.

Boerenbond volgt dit dossier nauwlettend op omdat het een noodzaak is om visies die in het open ruimte gebied, het leef- en werkgebied van de landbouwer, worden vooropgesteld bij te schaven aan de landbouweconomische realiteit. We worden vanuit Boerenbond betrokken in verschillende overlegmomenten (co-creatiemomenten, stuurgroepen, bilaterale overleggen).

Omdat we vanuit Boerenbond het een vanzelfsprekendheid en basisrecht vinden dat betrokken landbouwers in het gebied op de hoogte zijn van dergelijke initiatieven, organiseerden we in november een infomoment over dit dossier met de informatie die wij meekregen uit de verschillende overlegmomenten zoals hierboven geschetst. Op deze infoavond schetsten we duidelijk dat Boerenbond geen vragende partij is maar het wel van belang is om aan tafel te zitten en de ontwikkelingen van de studie op te volgen zodat hierover ook opmerkingen en bezwaren kunnen worden geformuleerd. Daarenboven organiseerden we een syndicale actie met tractoren in november in Kortrijk en Zwevegem.

Ondanks ons betoog merken we van de landbouwers dat de impact van dit plan, die we tijdens elk overlegmoment met medewerkers en ambtenaren die aan dit plan werken opnieuw schetsen, niet doordringt of dat er nog steeds geen rekening mee wordt gehouden.

Na recent bilateraal overleg engageren zowel de politiek als de groep medewerkers en ambtenaren zich om onze opmerkingen nu wél mee te nemen. Uiteraard zijn wij benieuwd welke resultaten dit overleg oplevert.

We gaan verder aan de slag met dit dossier. Heb je vragen? Neem dan contact op met Astrid Deneire.