Op welke percelen laat ik een bodemscan nemen?

22 augustus 2022
Precisielandbouw wordt alsmaar belangrijker. B3W somt enkele aandachtspunten op.