Op weg naar minder antibioticumgebruik in de rundveehouderij

23 december 2021

Het Departement Landbouw en Visserij, AMCRA en partners nodigen rundveehouders en -dierenartsen uit voor twee webinars:

Op weg naar minder antibioticumgebruik in de rundveehouderij

De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. 

Om deze redenen organiseren AMCRA, FAVV, FAGG, DISARM (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij twee webinars voor de rundveehouderij. Tijdens de webinars willen we de veehouders en dierenartsen een overzicht geven van reeds gekende en nieuwe praktijken in het voorkomen en behandelen van de meest voorkomende aandoeningen op melk- en vleesveebedrijven.

Inschrijven

Gelieve in te schrijven via deze link vóór 11/01 voor de webinar op 13/01 en vóór 18/01 voor de webinar op 20/01