hnh

Ook captatieverbod in heel de provincie Limburg

15 juli 2022

Vanaf morgen zaterdag 16 juli wordt er in heel de provincie Limburg een onttrekkingsverbod uitgevaardigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit verbod komt bovenop het permanente onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is.

Het contrast met de situatie in Limburg van een jaar geleden kan niet groter zijn. Waar toen zo goed als heel de provincie getroffen werd door wateroverlast, staan de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen momenteel bijzonder laag door de aanhoudende droogte en de beperkte neerslag. Daarenboven wordt er op korte termijn geen significante regenval verwacht. De voor begin volgende week aangekondigde tropische temperaturen en de uitblijvende regen zal de situatie alleen maar verergeren.

Ook op het Limburgs droogteoverleg werd de situatie vrijdag besproken. Op basis van de besluitvorming heeft waarnemend gouverneur Michel Carlier beslist tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Dit besluit gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022 en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 13 mei 2022 van kracht was in zuidwest Limburg.

Het besluit, waarin ook een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht tot het weer opgeheven wordt. Het permanente onttrekkingsverbod voor kleine, ecologisch heel kwetsbare beken en grachten, blijft eveneens gelden.