Menu

Onzekerheid voor melkveehouders bij FrieslandCampina

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vorige week stonden jonge melkveehouders aan de poorten van Danone, omdat ze vrezen dat de plannen voor de invoering van een productiebeperking de toekomst van hun bedrijf en hun toekomst als leveraar bij Danone in gevaar brengen. Nu dreigt de toekomst voor heel wat leveraars bij FrieslandCampina zeer onzeker te worden. Na de herstructurering in 2015, waarbij afscheid werd genomen van de helft van de leveraars, is dit een nieuwe klap. Begin deze week organiseerde FrieslandCampina bijeenkomsten voor de leveraars, waar het bedrijf zijn toekomstvisie nader toelichtte. Dat leidde tot veel onvrede bij ongeruste leveraars.

Keuze voor weidemelk

FrieslandCampina wil vanaf 2019 alleen nog ‘bijzondere melk’ inzamelen bij zijn Belgische leveraars. Concreet betekent dit dat ze alleen nog weidemelk mogen produceren die voldoet aan specifieke AA-kwaliteitscriteria en dat ze hun bedrijf op een duurzame manier moeten ontwikkelen. FrieslandCampina kiest dus resoluut voor weidemelk. Voor de sectorvakgroep Melkvee moet een melkveehouder vrijwillig ervoor kunnen kiezen om al dan niet te beweiden, in functie van zijn specifieke bedrijfssituatie.

De kopers hanteren de definitie van weidegang van de Stichting Weidegang in Nederland, die ontstaan is vanuit de Nederlandse bedrijfssituatie. Vooral de noodzakelijke omvang van de huiskavel (maximaal tien GVE’s/ha) is voor heel wat Vlaamse melkveehouders niet realiseerbaar. De kavelstructuur in Vlaanderen is immers veel meer versnipperd dan in Nederland. Heel wat leveraars van FrieslandCampina kunnen dan ook niet voldoen aan de vooropgestelde eisen. Ze worden met hun rug tegen de muur gezet en hebben uiteindelijk geen keuze. FrieslandCampina is trouwens niet de enige koper die voor weidemelk gaat. Ook Inex geeft een steeds duidelijker signaal aan de leveraars om te evolueren naar weidemelk.

Uiteraard moet een melkerij een duidelijke visie hebben en strategische keuzes maken. Maar ze moet wel goed beseffen welke gevolgen deze keuzes hebben voor haar leveraars. En ze moet haar visie en keuzes ook kritisch tegen het licht durven houden, met respect voor de leveraars.

Vrijwillig of gedwongen vertrek?

FrieslandCampina heeft aan alle Belgische leveraars een nieuw contract aangeboden, met als basiseis dat ze moeten voldoen aan de voorwaarden van bijzondere melk. Bij melkveehouders die op 1 januari 2019 geen nieuw contract ondertekend hebben en die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal het bedrijf vanaf 1 februari 2019 geen melk meer ophalen. Volgens FrieslandCampina heeft elke melkveehouder de keuze om in het nieuwe contract te stappen of te vertrekken. Voor heel wat bedrijven, die niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden, is dit wel geen vrijwillige keuze, maar een gedwongen vertrek. Momenteel zijn er zo’n 140 bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden van weidemelk en/of AA-melkkwaliteit.

Ook al zegt FrieslandCampina niet rechtstreeks leveraars op, toch neigt deze beslissing naar een collectieve opzegging van leveraars. Het is dan ook aangewezen dat het bedrijf, conform de interprofessionele afspraken, meedenkt over mogelijke alternatieve oplossingen. Alleszins is het cruciaal dat de continuïteit van de betrokken melkveebedrijven gegarandeerd is. FrieslandCampina moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en in overleg met de PO Dairycam mee een haalbare oplossing uitwerken, zoals het gedaan heeft bij de vorige herstructurering in 2015. Melkveebedrijven die vaak hun hele carrière trouw bleven aan FrieslandCampina, worden afgestoten zonder enige vorm van begeleiding. Dat is een merkwaardige aanpak voor een zuivelgroep die steeds de mond vol heeft over duurzaamheid.

De wijze waarop FrieslandCampina omgaat met zijn leveraars en met de PO is voor ons onaanvaardbaar. Bovendien druist deze aanpak in tegen het DNA van een coöperatie, die er is van en voor haar melkveehouders. Om een duidelijk signaal te geven aan FrieslandCampina annuleren we het al lang geplande bezoek en onderhoud van de sectorvakgroep Melkvee op 19 september.

Afzetzekerheid

De nieuwe voorwaarden die FrieslandCampina stelt, zullen leiden tot een noodgedwongen afscheid van leveraars, maar het nieuwe contract biedt bovendien geen enkele afzetzekerheid voor de toekomst. Afhankelijk van de behoefte aan bijzondere melk kan een contract opgezegd worden, mits de interprofessionele opzegtermijnen gerespecteerd worden. Deze onzekerheid weegt op de bedrijven en maakt keuzes zeer moeilijk. Het is dan ook noodzakelijk dat FrieslandCampina zijn verantwoordelijkheid opneemt en opnieuw, net als bij de vorige herstructurering in 2015, in overleg met de PO Dairycam streeft naar een haalbare oplossing voor leveraars die niet voldoen aan hun eisen, maar ook een toekomst biedt aan degenen die er wel aan voldoen.

Deel deze pagina: