Menu

Onze mandaathouders zijn belangrijk

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Boerenbond en Landelijke Gilden vinden het belangrijk om onze mandaathouders – dit zijn leden die in een gemeentelijke adviesraad zetelen namens een van onze organisaties – voldoende te ondersteunen bij het opnemen van hun mandaat.

Lore Van Looveren, regioconsulent 

 Als regioconsulent staan we dan ook altijd ter beschikking voor vragen en inhoudelijke ondersteuning bij het opnemen van hun mandaat.

Provinciale vorming

Daarnaast is het belangrijk dat onze mandaathouders goed op de hoogte zijn van de standpunten van onze organisatie. Daarom organiseren we jaarlijks ook een provinciale vorming voor mandatarissen (burgemeester en schepenen) en mandaathouders. Op die manier willen we onze mandaathouders genoeg achtergrond meegeven om de land- en tuinbouwsector in discussies op lokaal niveau goed te kunnen verdedigen. Elk jaar staat er een bepaald thema centraal. Dit keer is dat waterbeheer. Onder meer het agrarisch waterbeheer, de schattingscommissies en het wetgevende kader zullen deze avond aan bod komen.

De vorming is gepland op dinsdagavond 6 oktober en de save the date is intussen al de deur uit. We zijn niet altijd op de hoogte van stoppende en/of nieuwe mandaathouders van alle adviesraden. Neem je momenteel een mandaat op en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Geef dan een seintje aan jouw regioconsulent via onderstaande gegevens. Zo kunnen we de lijsten van onze mandaathouders up to date houden en iedereen zo goed mogelijk ondersteunen.

Consulenten

Meer informatie

Thema: 
Regio: