Onze boerenstem klinkt luidop in aanloop naar de verkiezingen

49 dagen zijn het nog tot aan de regionale, federale en Europese verkiezingen. De verkiezingscampagnes van de politieke partijen zijn intussen op kruissnelheid gekomen. Er staat dan ook veel op het spel. In de aanloop naar de verkiezingen wil Boerenbond de belangen van onze land- en tuinbouwers duidelijk onderstrepen.

Platteland met stem

Vanaf deze week zal je er op het platteland niet kunnen naast kijken. De Landelijke Beweging, dat is Boerenbond samen met partnerorganisaties Groene Kring, Ferm voor Agravrouwen en KLJ, Landelijke Gilden, KLJ en RLV) rolt een campagne uit, die de land – en tuinbouwsector op een positieve manier in de spotlight zet. Deze campagne 'Platteland met stem' streeft ernaar om de stem van de boer kracht bij te zetten en de belangen van de land- en tuinbouwsector te verdedigen in het politieke debat. 

Politiek memorandum

Een belangrijk onderdeel van de campagne omvat ook het overhandigen van een politiek memorandum aan de beleidsmakers. Dit memorandum belicht de specifieke behoeften en zorgen van de boeren en tuinders en pleit uitgebreid voor beleidsmaatregelen die hun belangen ondersteunen.  In dat memorandum staan onze krijtlijnen voor een koerswijziging in het landbouwbeleid op Vlaams, federaal en Europees vlak. Daarnaast lanceren we de website www.plattelandmetstem.be, waar we met onze brede Landelijke Beweging onze verwachtingen naar de toekomstige beleidsmakers bundelen.

Hier zorgt de boer voor

In de komende weken zullen in het Vlaamse landschap grote borden met de tekst 'Hier zorgt de boer voor' verschijnen. Deze borden worden bakens in het Vlaamse landschap en zullen het belang van de land- en tuinbouwsector voor onze samenleving visualiseren. Vanaf half mei worden deze borden aangevuld met een extra boodschap gericht aan het politieke niveau: 'Boeren zorgen voor uw eten, stem voor hun toekomst'. 

Sticker met omgekeerde bot

Politieke kandidaten die vragen om verkiezingsborden te plaatsen in weides of velden van onze leden, moedigen we aan om ook publiekelijk steun te betuigen door een omgekeerde bot-sticker op hun affiches te kleven. Dit symboliseert hun erkenning en steun voor de belangen van onze boeren en tuinders onder het motto ‘Uw bord in mijn wei? Enkel met een sticker erbij!’.

Het Grote Landbouwdebat

De beleidskeuzes die Boerenbond in haar memorandum aanreikt, worden tijdens het Grote Landbouwdebat voorgelegd aan de politieke kopstukken. Het geeft politici de kans om hun visie op landbouwbeleid toe te lichten en hun standpunten onder de aandacht te brengen. Hiermee wil Boerenbond zowel haar leden als het brede publiek helpen om onderbouwde keuzes te maken in het stemhokje op 9 juni. Het debat wordt gedurende een week opgenomen in de programmatie van PlattelandsTV vanaf zondag 19 mei.

Sociale mediacampagne

Daarnaast wordt in mei en juni een uitgebreide sociale mediacampagne gelanceerd om de boodschap van deze campagne te verspreiden en een breed publiek te bereiken. Aan de kopstukken van de zeven belangrijkste partijen in Vlaanderen worden heikele landbouwthema’s voorgelegd. Wat zij daarover denken, komt in video’s aan bod. Zo kan jij ook een mening vormen over hoe de politieke zwaargewichten en hun partijen denken over de voornaamste landbouwthema’s.

Bron: Boerenbond.