Lauranne en Daan

“Onze bezoekers leren bij, maar hebben vooral plezier”

19 oktober 2021
Daan Paesmans is geboren en getogen op een gemengd landbouwbedrijf met varkens en hardfruit. Maar hij koos in eerste instantie voor de sociale sector en niet voor een job in de landbouw. Intussen is hij samen met vriendin Lauranne Husson wel elke dag op het landbouwbedrijf te vinden. Niet in de landbouwtak zelf – die neemt vader Piet nog altijd met veel enthousiasme voor zijn rekening. Wel om de brede bevolking, van heel jong tot minder jong, kennis bij te brengen over de Vlaamse land- en tuinbouw en dat op een speelse manier. Beleving is hier het codewoord.

“Een natuurbelevingsboerderij noemen wij ons”, steekt Daan van wal. “Papa en mama runnen de boerderij, wij doen de nevenactiviteiten. Eigenlijk gaat het bedrijf terug tot mijn grootouders die toen een klein gemengd bedrijf hadden. Zelf vond ik het op zich wel fijn om op de boerderij te werken, maar ik heb een sociale richting gestudeerd en ik miste hier toch echt wel het sociale aspect. Nu zijn Lauranne en ik ons daarop aan het focussen en dat gaat heel goed.” Lauranne is leerkracht en tijdens de weekends en schoolvakanties stort ze zich met heel veel enthousiasme op het bedrijf. “Lauranne komt niet uit een landbouwersgezin, maar intussen is het een boerinneke,” lacht Daan. Zijn vriendin beaamt: “Ik heb op korte tijd heel veel geleerd. Toen ik hier binnenkwam, viel ik uit de lucht. Ik had er geen idee van wat er allemaal komt kijken bij een landbouwbedrijf. Zo is er het project van Daans vader Piet, die muziek speelt bij zijn varkens om hen comfortabel en rustig te houden. Ik vind dat fantastisch. ’t Is heel fijn om hierover bij te leren en ik vind het fijn dat ik dat nu ook mag uitdragen. Want nu wordt er heel zwart-wit gekeken naar de sector. Door mensen te tonen hoe het er echt aan toe gaat, kunnen we dat beeld weerleggen. We willen mensen niet overtuigen van wat goed of beter is, we willen hen informeren, zodat ze weten waarover ze praten. Meningen mogen verschillen, maar je moet je wel ergens op kunnen baseren.”

Lauranne Daan

Spelenderwijs leren

Dat uitdragen en informeren doet het koppel momenteel vooral richting jonge kinderen. “Het zijn verschillende activiteiten, kampen in de zomer, feestjes in het weekend, fakkelspelen in de winter … Centraal staat het woord beleving. We merken dat mensen er geen flauw idee van hebben wat er op hun bord ligt en hoe dat daar terechtkomt. Dat willen we hen tonen. Maar niet door belerend te zijn, wel door het te laten ervaren. Kinderen leren spelenderwijs. Ze hebben op het einde van de dag vaak niet door dat ze iets geleerd hebben. Maar als ze dan thuiskomen en ze beginnen te vertellen over hun dag, blijkt dat ze net heel veel informatie hebben opgenomen.”
Daan vult aan: “We kiezen voor het woord natuurbelevingsboerderij omdat het ook onze bedoeling is van mensen dichter bij de natuur te brengen. Want natuur staat dicht bij het boerenleven. De speelweide hebben we heel natuurlijk ingericht en er staan enkele kleine dieren: geitjes, konijnen, kippen … Maar de kinderen die hier activiteiten komen doen, komen ook in contact met grotere dieren. Zo zijn we in de zomer met de huifkar naar een melkveebedrijf op bezoek gegaan. In de paasvakantie bezochten we een imker in de buurt. Ik vind zelf dat ik door op de boerderij op te groeien heel veel heb bijgeleerd. Ik gun dat aan al die kinderen. Bovendien ben je altijd heel vakoverschrijdend tegen: als boer ben je dokter en vroedvrouw, technicus en cijferaar.” Lauranne legt uit: “Vanwege mijn job als leerkracht zie ik in zo goed als alle actualiteit wel eindtermen. Volgens mij is het perfect mogelijk de leerplannen te koppelen aan wat er op een landbouwbedrijf gebeurt. Maar daarnaast moet het ook gewoon leuk zijn. We merken heel hard dat kinderen thuis minder de kans krijgen om te ravotten. Hier vragen we expliciet dat kinderen oude kleren aandoen, zodat ze kunnen ravotten. Het is fantastisch om een kleuter zijn handen in de grond te laten steken. Naast de dieren zijn ook de gocarts absolute hoogtepunten voor onze jonge gasten. Reclame hiervoor hebben we nooit echt gemaakt, de mensen leren ons kennen door over ons te horen via andere ouders. Waar het in het begin vooral kinderen uit de buurt waren die ‘juf Lauranne’ kenden en bij haar naar de boerderij wilden komen, komen onze klanten nu ook van meer verstedelijkte kernen, wat verder weg, zoals Hasselt of Lummen.”
 

Lauranne Daan geit

Kijkboerderij bij Plattelandsklassen

Daan: “We willen ons nu meer op scholen richten, onder andere door ons aan te sluiten als kijkboerderij bij Plattelandsklassen. Via kijkramen kunnen de leerlingen dan een blik werpen in de varkensstal. Ze krijgen uitleg over ons bedrijf en na de middag mogen ze de appelboomgaard in. Ik wil graag dieper inspelen op de leerlijnen die de klassen volgen, zodat we er nóg meer kunnen op inspelen.”
Daan en Lauranne hebben zich met vol enthousiasme in het avontuur gestort en hun activiteiten liep meteen als een trein. Sneller dan wat ze zelf hadden verwacht. “We begonnen vorig jaar in de zomer met kampjes. Begin juli hadden we vier kinderen per kamp, een maand later was dat al verdrievoudigd en in de herfstvakantie moesten we een limiet instellen van het maximum aantal kinderen dat we konden ontvangen. We hebben dit jaar geleerd dat we eerst goed organisatorisch moeten nadenken over hoe we iets aanpakken, voor we het uitvoeren. Dat was een goede les. Op de planning staat de aankoop van een nieuw gebouw waar we een educatieve ruimte kunnen maken, echt bedoeld voor de kampjes en voor scholen die op bezoek komen. Tijdens het fruitseizoen bijvoorbeeld is het druk op het bedrijf, veel tractoren rijden rond. Veiligheid is essentieel, daar moet je rekening mee houden. Een ruimte enkel voor educatie zal zeker een meerwaarde zijn. Mensen denken wel eens ‘Ik wil wat bijverdienen, ik ga kampjes of feestjes organiseren’, maar dat is niet zo evident. Je bent nog altijd op een werkende boerderij. Bij ons is het gemakkelijk dat we een beroep kunnen doen op mijn vader. Hij doet het volledige boerderijstuk. Ik ben zelfstandig helper geweest, maar bouw dat nu af. Om onze verbredingsactiviteiten verder uit te bouwen, hebben we een vzw opgericht: Hoeve op den Mierhoop. Die vzw neemt intussen zoveel tijd in beslag dat het niet meer mogelijk is om die job te combineren met mijn activiteiten op het bedrijf.”. Lauranne werkt nog voltijds als leerkracht. Haar vakantieperiodes en weekends gaan op aan de boerderij. “Als je dat graag doet, vliegt de tijd. Ik vind het heel leuk en ik haal er energie uit.”
Ook Daans vader Piet is enthousiast over de activiteiten van zijn zoon en schoondochter. “Ik ben heel trots op wat wij hier doen, maar ik heb zelf geen tijd om dat uit te dragen naar het grote publiek. Daan en Lauranne dragen de filosofie van het bedrijf uit en dat is mooi. De mensen weten nog veel te weinig over de boerderij. Het gaat er hier echt niet zo aan toe als je vaak leest in de krant.” 
 

Daan Lauranne big

Vzw met nood aan vrijwilligers

“Het klopt dat er veel vraag is naar onze activiteiten”, zegt Daan. “We kunnen dit niet alleen. We hebben nood aan vrijwilligers die enthousiast zijn en zich echt willen geven voor deze job. Om hen goed te kunnen omkaderen, hebben we een aparte vzw opgericht: Hoeve Op den Mierhoop vzw. Ik hoop uit deze activiteit ooit een volwaardig loon te kunnen halen. Maar momenteel is het doel vooral om zo veel mogelijk kinderen het beeld van de landbouw bij te brengen, niet om er steenrijk van te worden.”