Minister-president Jan Jambon heeft maandagmiddag de landbouworganisaties toegelicht waarover binnen de Vlaamse regering een consensus bestaat.

“Maar over de thema's die voor onze boeren écht cruciaal zijn, zoals het stoppen met aankopen van landbouwgronden voor bos en natuur, garanties op een snelle opstart van een stikstofemissie-reductiemodel in plaats van te wachten tot 2030 én een haalbaar mestbeleid, zien we nog onvoldoende, concrete engagementen omdat de Vlaamse regering hierover nog verdeeld is”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“We hebben onze bemerkingen over de voorstellen uitvoerig aan de Vlaamse regering toegelicht.” Minister-president Jan Jambon beklemtoonde dat hij deze bemerkingen meeneemt en in de schoot van de regering naar een akkoord op zoek gaat.

Bron: Boerenbond.