Minister Zuhal Demir bracht een bezoek aan melkveehouder en Boerenbondbestuurslid Hugo Schrevens.

Vorige week zaterdag was ik de tractor in orde aan het zetten toen er plots drie auto’s het erf opreden. Theo Francken, onze burgemeester van Lubbeek, stapte uit: “Ik heb nog iemand meegebracht: Zuhal Demir.”

“Ik ken haar”, zei ik, “ik heb haar zelfs al ontmoet.” Ik friste het geheugen van minister Demir op, die zich onze ontmoeting niet meteen kon herinneren. Ongeveer een jaar geleden overhandigde ik haar, als voorzitter van regioraad Hageland, een grote kaart met de oproep om te genieten van al het lekkers dat onze boeren met veel passie produceren in de Brabantse Wouden, een regio waar landbouw onder druk staat wegens de grote bebossingsambities.

Prijsuitreiking Horenbos

Minister Demir was die zaterdag afgezakt naar Lubbeek om de prijsuitreiking te doen voor Horenbos, een bos gekocht en heraangelegd door enkele Lubbekenaren. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om samen met onze burgemeester enkele landbouwbedrijven in de buurt te bezoeken en ze nam de tijd om mijn verhaal te beluisteren.
 

Geen koeien meer in de wei?

Ik nodigde haar uit om een kijkje te nemen in de stallen en legde haar mijn situatie uit. Ik heb een melkveebedrijf in het mooie, landelijke Lubbeek. In de buurt van mijn bedrijf ligt het natuurgebied De Spicht, een speciale beschermingszone. Mijn impactscore hierop is 11%. Mijn dochter en schoonzoon willen graag in het bedrijf stappen, maar de onzekerheid over de toekomst is erg groot. Door de vele en verspreide aanwezigheid van Europese natuur in onze gemeente zitten alle landbouwbedrijven in deze situatie. Zullen de Lubbeekse kinderen dan over zovele jaren geen koeien meer in de wei zien?

De minister verzekerde me dat familiale bedrijven zoals het mijne zouden moeten kunnen blijven bestaan. Ik hoop dan ook dat we zullen evolueren naar een beleid waarbij dat inderdaad mogelijk is.

Ik liet onze burgemeester alvast weten dat dit bezoek zeker voor herhaling vatbaar is.

Wordt hopelijk vervolgd …

Hugo Schrevens
Melkveehouder en Boerenbondbestuurslid