Onttrekkingsticket nodig om water uit waterloop te pompen

12 mei 2022

Met de aanhoudende droogte vernemen we dat er hier en daar ook al terug water getrokken wordt uit waterlopen. We brengen nog eens in herinnering dat wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, dit nu online moet melden aan de waterloopbeheerder. Het is belangrijk dat dit gebeurt zodat hier rekening mee gehouden kan worden als er weer captatieverboden worden afgekondigd.

Melding via het e-loket

Je moet je wateronttrekking registreren via het e-loket van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Dit loket is voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, zowel beheerd door de gemeenten, als de wateringen, de provincies en de VMM. Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

Praktisch

In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt. Daarnaast geef je aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert, hoeveel water je denkt te onttrekken en waarvoor je het water zal benutten.

Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder je melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvang je een onttrekkingsticket. Het onttrekkingsticket blijft maximaal één maand geldig. Binnen de 15 dagen na het einde van de onttrekkingsperiode moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssyteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.