Menu

Onkruidbestrijding in bieten op nieuwe wegen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op Désherb’Avenir, een manifestatie georganiseerd door de federatie van de Franse suikerbiettelers, kwamen onlangs een hele reeks technieken en machines aan bod die de boeren moeten helpen met onkruidbestrijding met zo weinig mogelijk chemische stoffen. Dit evenement, dat in Frankrijk georganiseerd wordt, bestaat uit twee grote blokken: een uiteenzetting over de ontwikkelingen en een geleid bezoek aan een reeks demonstraties. We geven je graag enkele interessante ontwikkelingen mee.

Bart Vleeschouwers

De formule die de organisatoren van Désherb’Avenir toepassen, is interessant omdat informatieverstrekking en demonstratie evenwaardig aan bod komen. Ze hopen op deze manier toch elke twee jaar een tweeduizendtal landbouwers te kunnen bereiken, of één op vier bietentelers.

Bij de 16 machines die demonstreerden hoe goed ze het onkruid kunnen bestrijden, stonden er enkele interessante, zoals een robot die zuiver met gps-sturing kon zaaien en nadien schoffelen. Het was een experimenteel toestel, afgeleid van een robot die al gebruikt wordt in de groenteteelt. Om te vermijden dat bij het schoffelen te veel bietenplantjes mee sneuvelen, adviseert men om bij deze machine iets ruimer te zaaien (minstens op 23 cm). Op het eerste gezicht is dit een veelbelovende ontwikkeling, maar de concrete toepassing vraagt nog wat doorontwikkeling van de bouwers voordat boeren massaal voor dit toesteltype zullen vallen.

Planten in het vierkant

Wat wel mogelijkheden kan bieden, is bieten planten op 40-45 cm in het vierkant. Daarbij verlies je wel heel wat dichtheid (en opbrengst), maar de ruimere plantafstand bevordert de verluchting van het gewas, waardoor de bieten minder gevoelig zijn aan bepaalde schimmelziekten. Interessant is natuurlijk ook dat je daardoor mechanisch kunt bestrijden in twee richtingen. Zo kan je tot 90% van de oppervlakte van het perceel behandelen, wat bij mechanische onkruidbestrijding in 1 richting niet haalbaar is. Je moet wel afwegen of dit opweegt tegen het opbrengstverlies bij deze plantwijze. Voor de biologische teelt is dit in ieder geval een interessant denkspoor.

Een andere interessante ontwikkeling is bietenplantjes in perspotjes. De techniek op zich is niet nieuw, want hij wordt al jarenlang toegepast in een reeks andere (groente)teelten, maar bij suikerbieten is hij een innovatie. Plantjes met minstens een viertal bladeren worden uitgeplant met behulp van een klassieke plantmachine voor perspotplanten. Doordat de bietenplantjes een voorsprong hebben op het onkruid, kunnen ze dat gemakkelijker onderdrukken. Bovendien kan je al na een week een mechanische onkruidbestrijding toepassen, want de perspotplanten zetten zich zeer snel vast. Uit ervaring weten we wel al dat bietenplantjes het erg moeilijk hebben met de papieren omhulling van paperpots. Ze vormen dan geen mooie wortel meer, maar een kluwen van kleine worteltjes.

Elektrocutie als oplossing

We hadden de elektrische onkruidbestrijder al een eerste keer opgemerkt op de SIMA in Parijs in januari, maar op Désherb’Avenir werd hij in praktijkomstandigheden getoond. Wanneer de elektroden van deze machine plantjes raakt, worden ze zodanig verhit dat ze barsten en afsterven. Een probleem in een (bieten)gewas is dat alle geraakte plantendelen afsterven, zodat de toepassing wel moeilijk is in een bijna gesloten gewas. Voor een totale onkruidvernietiging biedt deze ontwikkeling wel perspectieven, met het principe van het vals zaaibed bijvoorbeeld in de biologische teelt, waar men ook al vaak onkruidbranders inzet. De duurzaamheid van deze techniek wat het energieverbruik betreft, moet ook nog aangetoond worden omdat de machine de benodigde elektrische energie krijgt van een achteraan gedragen generator op (fossiele) brandstof.

Op de demonstratiepercelen was de voorafgaande onkruidbestrijding in ieder geval zeer goed gelukt: er stond amper een onkruidplantje op. De organisatoren gaven grif toe dat het droge voorjaar erg meegewerkt had aan een geslaagde mechanische onkruidbestrijding. Als het vaker regent, zijn dergelijke resultaten immers veel moeilijker te behalen. In ieder geval zitten de machinebouwers niet stil. Ze hebben de laatste jaren heel wat machines op de markt gebracht die onkruid steeds beter de baas kunnen, maar volgens de organisatoren van Désherb’Avenir ligt het ideaal waarschijnlijk in een combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: