Menu

Ongelukken bij het foggen voorkomen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Begin december schortte de Duitse overheid (BVL) de erkenningen van de kiemremmingsmiddelen Argos en 1,4Sight op, naar aanleiding van enkele branden. Uiteindelijk concludeerde men dat de brand werd veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de fogapparatuur of door een slecht functionerend apparaat. Om nieuwe incidenten te voorkomen komt brancheorganisatie Belpotato nu met een veiligheidsbrochure.

Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond en Patrick Dieleman

Door het wegvallen van CIPC is het gebruik van de alternatieve kiemremmers Argos, 1,4Sight en ook Biox-M sterk toegenomen. Restrain (ethyleen) wordt toegediend met een speciaal doseerapparaat, maar de andere middelen worden in de bewaarruimte verneveld met fogapparatuur. Dat vereist hoge temperaturen, en daarom is voorzichtigheid geboden. De beste praktijk is een beroep doen op de diensten van gespecialiseerde bedrijven, maar ook dan is het nodig om inzicht te hebben in het toepassingsproces.

Basismaatregelen

Als je een beroep doet op een gespecialiseerde dienstverlener, ga dan na of die voldoende gekwalificeerd is (vergunning, fytolicentie …). Wanneer je het zelf doet, zorg er dan voor dat de apparatuur geschikt is voor het product dat je gebruikt. Een goede reiniging van het apparaat tussen twee beurten is ook zeer belangrijk. Draag ook steeds de nodige en juiste beschermkledij (ook wanneer je de loods opnieuw binnengaat, een aantal dagen na het foggen). Blijf bij het apparaat tijdens het foggen, ook als je een beroep doet op een dienstverlener. Zo kan je sneller eventuele problemen opmerken en de gevolgen beperken. Als er zich toch een probleem voordoet, dan zal je je verzekering moeten aanspreken of die van je dienstverlener. Ook hier zorg je best dat alles vooraf goed is geregeld.

Locatie

Organiseer je bewaarloods of -cellen zodanig dat de vernevelapparatuur buiten de te behandelen cel kan worden geplaatst, bij voorkeur tegenover de drukkamer. Plaats de fog niet in de drukkamer. Zorg dat hij minstens 4 meter verwijderd is van de wanden parallel aan de vernevelapparatuur. Zorg voor een veilige doorgang voor de uitlaat van de vernevelapparatuur in de scheidingswand. Bekleed de wand rondom het gat met minstens 1 m2 onbrandbaar en niet-warmtegeleidend materiaal. Voorzie in de doorgang voor de uitlaat een metalen kraag, die het risico verkleint dat de isolatie het vloeibare product opzuigt. Voorzie in de buurt van de doorgang voor de vernevelaar een kijkgat met isolatie van minerale wol, om het vernevelen te kunnen volgen. Plaats een waternevelblusser met additief in de buurt van de vernevelaar met open vlam of een C02-blusser bij een elektrofog.

Nieuwe brochure

Dit is maar een greep uit de inhoud van de nieuwe veiligheidsbrochure ‘Aardappelbewaring: veiligheidsmaatregelen bij toepassing van kiemremmers’ die Belpotato uitbrengt. Ze grondig doornemen komt zeker ten goede aan de veiligheid van jezelf en je familieleden en ook van medewerkers en dienstverleners op je bedrijf. Je kan ze downloaden van www.boerenbond.be.

Meer informatie

Sector: