Ondertekening Verbond Linkeroever

22 april 2022

Op woensdag 20 april ondertekenden 13 betrokken organisaties en overheden het verbond voor de polders en het ommeland van de haven van Antwerpen.

Eerder berichtten we hierover. Het verbond laat enerzijds de uitbreiding van de haven toe maar zorgt anderzijds voor rechtszekerheid voor de landbouwers in het gebied.

Het biedt een perspectief dat haalbaar en realistisch is voor de betrokken landbouwers. Het verbond werd daarom ook door Boerenbond mee ondertekend. Lode Ceyssens, ondervoorzitter Boerenbond, was aanwezig op de plechtige ondertekening.