Binnen de context van het hoogspanningsproject Ventilus ontstond er in de loop van het proces wat onduidelijkheid over een protocol tussen Elia en Boerenbond. Zo werd en wordt er soms nog steeds geïnsinueerd dat Boerenbond het op een akkoordje zou gegooid hebben om schamele compensaties uit te keren aan gedupeerden van de hoogspanningslijn.

We willen duidelijkheid scheppen dat deze bewering geen enkele grond van waarheid bevat. Boerenbond heeft helemaal geen voorakkoorden voor compensaties of dergelijke inmenging in het Ventilusproject.

De verwarring ontstaat doordat Boerenbond in het verleden met verschillende nutsbedrijven (Aquafin, Fluxys, Elia ...) protocolovereenkomsten sloot. Dit zijn algemene overeenkomsten die losstaan van concrete projecten (bijvoorbeeld het Ventilusproject) en waarin er afspraken zijn opgenomen rond onder andere de wijze van aanleg van nutsinfrastructuur, maatregelen om schade te beperken, de wijze van vaststelling en regeling van schadevergoeding.