bg

Onderhandel constructief over contracten industriegroenten 2024

Eind november en begin december heeft Ingro als grootste telersvereniging van industriegroenten gesprekken opgestart met hun afnemers over de nieuwe contractvoorwaarden voor het seizoen 2024. Signalen die ons bereiken vanuit Ingro zetten ons op scherp.

Na een eerste verkennend gesprek tussen Ingro en de afnemers was het de intentie om voor het jaareinde de onderhandelingen af te ronden. Maar om te onderhandelen moet je met alle partijen rond de tafel kunnen zitten.

Helaas blijkt er geen animo te zijn bij de afnemers om nog dit najaar verder te willen onderhandelen. Boerenbond hecht nochtans veel belang aan goed onderhandelde contractvoorwaarden, waaronder de prijsvorming.

Zonder groenten zijn er geen verwerkende bedrijven

Boerenbond wil het scenario van het voorjaar 2022 vermijden waarbij landbouwers moeten gaan betogen bij hun eigen afnemers om betere voorwaarden af te dwingen. We beseffen dat iedereen onder druk staat, maar zonder groenten zijn er ook geen verwerkende bedrijven. De kostprijs is structureel gestegen door onder andere arbeid, klimatologische omstandigheden, gewasbescherming, plantgoed, machines en hun onderhoud, loonwerk…

Allemaal kostenposten waar ook afnemers van industriegroenten zeer goed zicht op hebben. Ook de klanten van onze groenteverwerkende industrie moeten realistisch zijn en doen er niet goed aan door steeds harder op de prijs te drukken en terzelfdertijd nog bijkomende randvoorwaarden te eisen. Op een dag bots je op grenzen….

Een aantal najaarsteelten, zoals spruiten en grote wortelen, zijn een zeer belangrijke industriegroente die nu geoogst worden in bijzonder moeilijke omstandigheden. Maar ook voor spinazie, knolselder, bloemkool, andere kolen, prei… zijn prijsstijgingen noodzakelijk. Met de feestdagen in het vooruitzicht kan het moment zich voordoen om even te bezinnen en de blik op de toekomst te werpen. Ongetwijfeld komt dan het inzicht dat wat gevraagd wordt door Ingro niet buitenproportioneel is.

Breek de frustratie rond plafondprijzen open

Boerenbond steunt Ingro in hun ambitie om de frustratie rond plafondprijzen open te breken omdat het niet te verantwoorden is dat hogere opbrengsten aan lagere prijzen worden vergoed. Bij goede opbrengsten zou de teler extra ademruimte moeten krijgen om een tegenvallend seizoen een deeltje te kunnen compenseren (en nu wordt dit vaak een deel ontnomen). Omgekeerd zoekt de landbouwer terecht naar een bodemprijs voor het geval een teelt mislukt en hij er toch alles aan gedaan heeft om de teelt tot een goed einde te brengen.

Een nieuw jaar kan zorgen voor een nieuw begin, en daar rekent Boerenbond op. We roepen op om weer rond de tafel te gaan en ernstig naar oplossingen te zoeken voor de contractvoorwaarden voor 2024. Boerenbond blijft Ingro bijstaan met bedrijfseconomische kennis en gaf het signaal om de druk te willen opvoeren mocht blijken dat dit noodzakelijk is om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen.

Bron: Boerenbond.