Ondanks opheffing ophokplicht blijft waakzaamheid belangrijk

13 mei 2022

De vogelgriepsituatie bij ons is de voorbije paar weken ten gunste geëvolueerd. De laatste besmettingen in het vorige vogelgriepseizoen (2020-2021) dateerden van begin maart, maar dit jaar werden er nog tot half april nieuwe besmettingen vastgesteld op verschillende locaties in het land.

Ook de beide besmettingen bij pluimvee in maart 2022 waren beiden gelinkt aan besmettingen vanuit wilde vogels.

Gezien dezelfde evolutie ook in de buurlanden en elders in Europa is opgemerkt, achten experts het risico groot dat het virus endemisch is geworden en dus ook doorheen de zomer aanwezig zal zijn in de wilde vogels.

Risico is de voorbije maanden gevoelig verminderd

Ondanks dit blijvende risico op besmetting voor pluimvee en hobbypluimvee, is dit risico wel gevoelig minder dan in de afgelopen maanden.

Minister Clarinval acht het daarom op advies van het FAVV nuttig om de maatregelen aan te passen, die hij op 15 november 2021 had geactiveerd door het afkondigen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep.

Het is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn immers niet doenbaar om hobbypluimvee en dieren bestemd voor buitenbeloop blijvend op te hokken.

Overzicht van de aanpassingen op zaterdag 14 mei
  • De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
  • Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft evenwel verplicht.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van slachtpluimvee blijft eveneens behouden. Wel wordt de uitlaadperiode verlengd tot 10 dagen. Dit doet geen afbreuk aan de striktere bioveiligheid die met deze activiteit moet blijven gepaard gaan.

Het FAVV meldt dat de periode van verhoogd risico omwille van de blijvende dreiging niet wordt opgeheven. Enkel de maatregelen worden aangepast.

Afschermen van professioneel gehouden pluimvee altijd verplicht

Verder stipt het FAVV aan dat professioneel gehouden pluimvee sowieso het hele jaar door binnen of afgeschermd gevoederd en gedrenkt moet worden. Het afschermen van professioneel gehouden pluimvee in de hoogrisicogebieden voor vogelgriep - de zogenaamde gevoelige natuurgebieden - is altijd verplicht, los van enige periode van verhoogd risico.

Gezien het blijvende risico voor vogelgriep, roept het FAVV iedereen op om waakzaam te blijven, de bioveiligheid strikt te blijven toepassen en niet te aarzelen om ziekte bij pluimvee door een dierenarts te laten onderzoeken.

Het FAVV raadt ook aan om alle vogels, die buiten worden gehouden, nog steeds onder netten te plaatsen en zo het risico op besmetting met vogelgriep te verminderen.

Meer informatie kan je vinden op de website van het FAVV.

Bron: Boerenbond.