Menu

Omschakelingsregeling substraatbedrijven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De Vlaamse overheid heeft opnieuw groen licht gegeven voor de versnelde omschakeling van gangbare substraatbedrijven naar de biologische productie.

Ignace Deroo, consulent Biologische Land- en Tuinbouw

Op maandag 3 mei heeft de Vlaamse overheid bekend gemaakt dat het opnieuw mogelijk is voor gangbare substraatbedrijven om gebruik te maken van de verkorte omschakeling naar de biologische productie. De omschakeling kan in 6 maanden in plaats van de 2 jaar die normaal voorzien is voor omschakeling. Om in aanmerking te komen voor deze verkorte omschakeling moet het bedrijf voldoen aan de volgende voorwaarden en ook de volgende stappen in volgorde afwerken. Heel belangrijk is dat de bodem onder de substraatteelt gedurende minstens 3 jaar werd afgedekt met een water ondoorlatende folie. Zo kan gegarandeerd worden dat er geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest in de bodem zijn terecht gekomen. Daarom moet deze ondoorlatende folie op de bodem blijven tot er hierop controle is uitgevoerd door de controleur van het bio controle orgaan. Na deze controle mag de folie verwijderd worden en de omschakeling van 6 maanden start op het moment dat deze folie dan verwijderd wordt. Hier wordt melding van gedaan aan het bio controle orgaan. Deze datum van melding is de start van de omschakeling en vanaf dat ogenblik worden de productieregels van de biologische productie toegepast op de bodem en de teelten die er dan in geteeld worden. Alles wat geoogst wordt vanaf de start van de omschakeling kan niet als bio product verkocht worden. Alles wat geproduceerd wordt na 6 maand omschakeling en ook na die 6 maand omschakeling werd geplant of gezaaid zal als biologisch product kunnen geoogst en verkocht worden.

Wie de verkorte omschakeling wil aanvragen neemt hiertoe contact op met één van de erkende bio controle organen:
- TüV Nord Integra: http://www.tuv-nord-integra.com 
- Certisys: http://www.certisys.eu 
- Inscert Partner: http://www.quality-partner.be 

Deze verkorte omschakeling geldt niet voor serrebedrijven die nu in de grond telen. Voor hen blijft de omschakeling op 2 jaar van toepassing.

Consulenten