Menu

Ode aan de vrijwilliger

Terug naar Actualiteit
Van 27 februari tot en met 7 maart loopt de 34ste ‘Week van de Vrijwilliger’. Dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, want de inzet van vrijwilligers vormt de ruggengraat van Boerenbond en de Landelijke Beweging . Bij deze dus een ode aan de vrijwilliger, want zij verdienen vandaag meer dan ooit een schouderklopje.

Nele Kempeneers

In 1986 werd de eerste ‘Week van de Vrijwilliger’ georganiseerd met de bedoeling vrijwilligerswerk te promoten. En dat is meer dan 30 jaar later nog steeds zo. Met maar liefst 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die vandaag in Vlaanderen actief zijn. De een zet zich elke dag in, de ander doet dat af en toe. Maar allemaal werken ze zonder bezoldiging en uit vrije wil mee aan een goed doel in de buurt of iets verder af. Het is niet altijd makkelijk, tijd vrijmaken voor iets of iemand anders en je daar met volle overtuiging voor inzetten. Soms treden ze op de voorgrond, maar veel vaker dragen mensen achter de schermen hun steentje bij. De Week van de Vrijwilliger wil aandacht vestigen op de inzet van die 750.000 Vlaamse vrijwilligers en laat zien dat hun inspanningen niet vanzelfsprekend zijn. En Boerenbond springt met veel plezier mee op die kar.

Elk paar handen telt

Boerenbond heeft een sterke traditie in het werken met vrijwilligers. De opbouw van onze standpunten en voorstellen start bij de vrijwilligers en krijgt vorm via de verschillende structuren. Leden-landbouwers die naast hun drukke professionele activiteiten ook nog de tijd en motivatie vinden om zich in te zetten voor het verenigingsleven, deelnemen aan het bestuur van de lokale bedrijfsgilde, zetelen in een vakgroep, een provinciaal bestuur, sectorvakgroep of zelfs het Hoofdbestuur … Je moet het maar doen! “Ook bij Boerenbond spelen vrijwilligers een cruciale rol”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “Zij zijn het hart van onze organisatie. Een dikke merci!” In een organisatie als Boerenbond, maar zeker ook bij Landelijke Gilden en de andere verenigingen van de Landelijke Beweging, is elk paar helpende handen meer dan welkom. Of je nu als bestuurslid mee de planning opmaakt, activiteiten organiseert, de administratie doet, mee bouwt aan de standpuntvorming en dat uitdraagt of bijspringt achter de toog op Dag van de Landbouw: je inzet is van onmisbare waarde, en die wordt hard geapprecieerd.

‘Vrijwilligen’ in coronatijd

Die welgemeende dankjewel is vandaag meer dan ooit belangrijk, want de coronacrisis heeft een grote impact op wat kan en wat niet. Veel organisaties en de vrijwilligers die er zich voor inzetten hadden heel wat leuke plannen voor 2020 en 2021, maar zagen die bij het uitbreken van de coronacrisis in het water vallen, samen met al het voorbereidende werk dat er al was gebeurd. Nieuwe initiatieven opzetten in deze onzekere tijden is niet zo evident, want de twijfel over wat er binnen een maand of laat staan een halfjaar mogelijk zal zijn, maakt afspraken maken heel moeilijk. Daarbij komt dat je als bestuurslid probeert om je leden te motiveren om lid te blijven, al kan het aanbod aan activiteiten of vormingen door de crisis sterk veranderd of geslonken zijn. Elkaar fysiek ontmoeten om de banden aan te halen, is niet mogelijk. De digitale alternatieven die er zijn bewezen hun nut, maar niets is zo sterk als persoonlijk contact. En het gebrek daaraan kan zwaar wegen. Ondanks de vele uitdagingen is het duidelijk dat onze vrijwilligers zich onverminderd blijven inzetten en proberen om een positieve draai te geven aan deze situatie.

Licht in donkere tijden

Want ook in coronatijd bleef onze organisatie volop draaien, en daar hebben vrijwilligers sterk aan bijgedragen. De vele initiatieven die een lichtpunt waren in coronatijd zullen niet snel vergeten worden. Bloemen en voedselpakketten die werden afgegeven aan de medewerkers en bewoners van woon-zorgcentra, tractorenoptochten die letterlijk en figuurlijk de straten deden oplichten … Deze en veel meer initiatieven waren er nooit geweest zonder de inzet van belangeloze sterke krachten op het terrein. Maar ook de hernieuwing van het lidmaatschap vergt elk jaar de inzet van heel wat lokale bestuursleden. Het is niet evident om de band met je leden in deze periode van ‘afstand houden’ toch aan te halen en hen te overtuigen van de meerwaarde die we blijven bieden. Petje af voor zij die hier ook dit jaar weer in slaagden.

Jonge voorzitter aan het woord

Het verhaal van elke vrijwilliger is uniek. We pikten er dat van Dries Van den Broeck uit. Deze 25-jarige heeft een hart voor landbouw, maar ook voor het dorpsleven. Drie jaar geleden blies hij Landelijke Gilde Blauput nieuw leven in. We spraken met een fiere voorzitter.

Dries is niet afkomstig uit een landbouwersgezin, maar kreeg toch snel de microbe mee. “Ik ging vaak helpen bij de kalverhouder bij ons in het dorp, en toen ik ouder werd deed ik vakantiewerk bij een loonwerker. Na mijn landbouwstudies in Geel ben ik zelfstandig landbouwchauffeur geworden.” Maar ook het verenigingsleven is hem niet vreemd. Van zijn zesde tot zijn zestiende was hij enthousiast KLJ-lid. “Omdat ik mijn tractorrijbewijs haalde en liever in het veld bezig was, ben ik op mijn zestiende gestopt bij KLJ”, vertelt Dries.

Veel te leren

KLJ werd dus ingeruild voor de tractor en op zijn achttiende ontdekte Dries Groene Kring, waarvan hij nog steeds lid is. Maar toen hij en wat dorpsvrienden in 2017 vaststelden dat er best wat meer animo in het landelijke Blauput mocht komen, gingen ze aan het denken. “We hadden een jeugdhuis kunnen oprichten, maar we wilden alle mensen van het dorp kunnen betrekken in het verenigingsleven. We wilden niet enkel focussen op de jonge garde”, zegt Dries. Omdat de landelijke gilde in Blauput in die tijd op non-actief stond, gingen Dries en zijn vrienden praten met het toenmalige bestuur. “Zij waren al op hogere leeftijd en vonden het een goed idee dat we de organisatie nieuw leven zouden inblazen. We verdeelden de mandaten en gingen op zoek naar nog meer enthousiastelingen”, vertelt Dries. De eerste stappen waren gezet, maar die gingen niet zonder slag of stoot. “We hebben best veel beginnersfouten gemaakt. Landelijke Gilden-consulent Jelle Claes heeft ons gelukkig goed begeleid, want we hadden nog veel te leren”, lacht Dries. Intussen draait Landelijke Gilde Blauput op volle toeren, al strooit corona natuurlijk roet in het eten. “We hadden leuke evenementen gepland, maar die coronaveilig organiseren was niet mogelijk. Ik kijk uit naar het post-coronatijdperk, zodat we de draad kunnen opnemen en nog meer mensen uit de buurt motiveren om zich aan te sluiten.”

Veel appreciatie voor onze ambassadeurs

Frans De Wachter, algemeen secretaris: “Bestuursleden zijn onze ambassadeurs te velde. Ze signaleren ons wat er leeft en zijn de spreekbuis van de sector. Dankzij hun belangeloze inzet is er voor jou als lid van Boerenbond, Groene Kring of Ferm voor agravrouwen ook een breed aanbod aan activiteiten. Wie over Boerenbond spreekt, spreekt bovendien over de Landelijke Beweging. Ook bij KLJ, Ferm, Landelijke Gilden en LRV zetten duizenden bestuursleden zich dag in, dag uit in. Dát is Boerenbond: een ongelooflijk sterk netwerk van geëngageerde mensen met een hart voor de land- en tuinbouw én het platteland. Kom je één van hen tegen? Spreek dan zeker je appreciatie eens uit! Ze verdienen het. Wij zetten in ieder geval alles op alles om hen goed te blijven ondersteunen. Ook in tijden vol verandering geloven we immers, meer dan ooit, in vrijwillig engagement als deel van ons DNA.

Meer informatie