Menu

Terug naar Actualiteit >Nog veel te winnen met valorisatie van reststromen

Alle sectoren

In Vlaanderen gaat er jaarlijks tot 700.000 ton voedsel en nevenstromen verloren. Deze vaak ruwe voedselgrondstoffen worden meestal gecomposteerd of verwerkt tot dierenvoeding, terwijl ze hoogwaardig gevaloriseerd kunnen worden tot lekkere en lang houdbare producten voor menselijke consumptie. Plattelandscentrum Meetjesland organiseerde een masterclass rond valorisatie van reststromen in het kader van het Leaderproject ‘Jong & Geweldig: denken en doen’.

Met dit project, waarin ook Groene Kring participeert, wil het Plattelandscentrum jonge en startende rurale ondernemers in het Meetjesland ondersteunen om via co-creatie tot innovatieve oplossingen te komen. Ben je tussen 16 en 35 jaar en heb je een innovatief idee (of wil je hierover nadenken), dan kun je nog aansluiten bij dit project. Gaël Staelens van de onderzoeksgroep Voeding van Hogeschool Vives vertelde waar je rekening mee moet houden bij de productinnovatie en -ontwikkeling.

Een mooi voorbeeld van valorisatie van reststromen uit de land- en tuinbouw zijn de Houblonesse streekproducten. Sowepo (sociale werkplaats Poperinge) verwerkt hierbij de stengels van hopscheuten – die anders weggegooid zouden worden – tot ambachtelijke topproducten. Denk maar aan de Poperingse Keikopkaas (zie foto), die in 2013 en 2014 brons won op de World Cheese Awards.