Nog maar de helft van schadedossiers droogte 2020 afgewerkt

16 mei 2023

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) vroeg de stand van zaken op bij Vlaams landbouwminister Jo Brouns (CD&V).

Op 9 maart waren nog niet de helft van de schadedossiers, ingediend naar aanleiding van de droogte 2020, afgewerkt. In totaal werden 1.252 dossiers ingediend (via e-loket 606, via post-mail 646).

Van die 1.252 dossiers zijn er 565 afgewerkt, 64 zijn opgestart en 623 dossiers zijn nog behandeling (343 verwerking aanvraag, 280 in expertise). Het totaal uitbetaald bedrag bedroeg in maart bijna 6 miljoen euro.

Bron: Vlaams parlement/Boerenbond.