Nitraatresiducampagne van start

7 oktober 2021

De Mestbank selecteerde de percelen waarop dit jaar een nitraatresidustaal moet genomen worden. Dit zijn zowel de percelen waarop zij de stalen zullen nemen, als deze waarop jij als landbouwer zelf het initiatief moet nemen en de aanvraag bij een laboratorium moet doen. Je doet dat best vóór 1 oktober. Kijk dus zeker goed je Mestbankloket na! De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot 15 november.

Zoals vorig jaar heeft de Mestbank sommige bedrijfsevaluaties omgezet naar een perceelsevaluatie. Je kan ook zelf opnieuw vragen naar een bedrijfsevaluatie, indien je dat toch wenst (bijvoorbeeld voor het bekomen van een bedrijfsvrijstelling). Let op, je aanvraag hiervoor moet ten laatste op 30 september gebeuren.

De Mestbank geeft aan dat er geen voorafgaande annuleringen of herselecties meer gebeuren omwille van teeltschade, ongeacht of die het gevolg is van droogte of wateroverlast. Het heeft dus geen zin om nu teeltschade te melden of hiervoor documenten in te dienen bij de Mestbank. Op alle aangeduide percelen moet het nitraatresidu alleszins bepaald worden. Boerenbond raadt wel aan om alle bewijzen in ieder geval goed te bewaren om eventueel achteraf een bezwaar te kunnen indienen. We blijven vragende partij om wel rekening te houden met eventuele teeltschade bij de evaluatie van het nitraatresidu.