Menu

Nitraatresidu bepalen in 2018

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket na te gaan welke percelen de Mestbank geselecteerd heeft voor de nitraatresiducampagne 2018. De staalnameperiode voor deze campagne loopt van 1 oktober tot 15 november. Is er bij de selectie van de Mestbank een perceel met teeltschade of teeltmislukking? Dan moet je dat uiterlijk op 28 september melden via het Nitraatmeldpunt. Ook als geselecteerde percelen niet of niet op een veilige manier bemonsterd kunnen worden, moet je de Mestbank hierover tijdig informeren.

Meer info op het Mestbankloket

 

Deel deze pagina: