bemesten aardappelen

Nieuwe website rond duurzame bemesting aardappelen

BELFertil en Belgapom lanceren de gloednieuwe website www.duurzaambemesten.be voor aardappeltelers, teeltbegeleiders en adviseurs. Je vindt er interessante info over duurzame bemesting van aardappelen en praktische tips om de efficiëntie van de bemesting te optimaliseren.

België en aardappelen, het is een gouden combinatie! We telen hier zo’n 100.000 ha van deze culinair diverse teelt en de voedingsketen rond de aardappel biedt werk aan duizenden mensen.
Maar in het veld zijn aardappelen een beetje ‘lui’. De plant is niet erg efficiënt in het opnemen van voedingsstoffen via haar ondiepe wortels in de bodem. Gelukkig kan je er als landbouwer voor zorgen dat die efficiëntie omhooggaat, wat zorgt voor meer rendement en minder verlies van meststoffen. De juiste voorbereiding, een aangepaste bemesting en goede opvolgteelten zorgen voor een duurzaam en optimaal nutriëntengebruik in de teelt.

Tips en checklist op website

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van de minerale meststoffen en biostimulanten en Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelverwerking en -handel, staken de koppen bij elkaar en geven op de gloednieuwe website www.duurzaambemesten.be een overzicht met nuttige info rond duurzame bemesting van aardappelen. Zo vind je er alles over goede praktijken, stikstofefficiëntie, een handige checklist en heel veel tips voor een optimale bemesting.
 

figuur BELFertil
Inzicht in uitdagingen en oplossingen

BELFertil en Belgapom willen met de nieuwe website goede bemestingspraktijken voor de aardappelteelt promoten om zo stikstofverliezen te beperken. Tegen 2030 willen ze de stikstofgebruiksefficiëntie verhogen naar 70%. Dat is ambitieus, “maar met de juiste tips is dit zeker haalbaar”, aldus BELFertil en Belgapom in een gezamenlijk persbericht.
Naast telers kunnen ook teeltbegeleiders en agronomen uit de aardappelverwerkende industrie, bemestingsadviseurs en overheden op de website terecht voor meer inzicht in de uitdagingen en oplossingen. Samen gaat de aardappelsector voor een preciezer gebruik van minerale meststoffen, een hogere aardappelkwaliteit, een lagere kostprijs en minder milieudruk. Een duidelijke win-win dus!
 

Meerprijs meststoffen en rekentools

Opgelet: over de meerprijs van traagwerkende meststoffen moet je als landbouwer spreken met je afnemers in functie van je aardappelcontract voor volgend seizoen.
Dit voorjaar lanceerde B3W al rekentools voor basisbemesting bij aardappelen en groenten (zie onderstaande weblink). Met de gloednieuwe website lanceren BELFertil en Belgapom nu ook een commercieel initiatief. Boerenbond vraagt om de krachten te bundelen, zodat het voor de landbouwers overzichtelijk blijft.
 

Wat met ureumhoudende kunstmest?

Op de nieuwe website is er helaas geen verwijzing naar de nieuwe wettelijke verplichting rond het gebruik van ureaseremmers. Ureumhoudende kunstmest mag je zowel op beteelde als niet-beteelde landbouwgrond opbrengen. Door het stikstofakkoord ben je voortaan verplicht om ureumhoudende kunstmeststoffen – net zoals bij dierlijke mest – onmiddellijk in te werken, om ze toe te dienen via injectie of met een ureaseremmer. Ureaseremmers moet je alleen toevoegen als de mest niet-emissiearm wordt opgebracht (dus zonder onder te werken of zonder injectie). Je moet dat altijd kunnen aantonen via het bijhouden van aankoopbewijzen. Wordt de mest wél emissiearm opgebracht, dan mag je ureaseremmers toevoegen, maar dit is niet verplicht.

(i)    www.duurzaambemesten.be, www.b3w.vlaanderen.be/rekentools, www.vlm.be (zoek op ‘ureaseremmers’)