Menu

Nieuwe VLIF-codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds 1 oktober zijn er nieuwe codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw voor het hergebruik van drainagewater in het kader van het verplichte ‘first flush systeem’.

Het zesde actieprogramma van het Mestactieplan verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het first flush systeem in te voeren tegen 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle drainagewater in perioden zonder of met weinig neerslag. Wanneer het opnieuw regent, wordt het eerste en bijgevolg meest vervuilde drainagewater verzameld voor hergebruik.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft recent zijn lijst van investeringscodes geüpdatet. Zo speelt het in op de investeringsnoden voor het aanleggen van container- en trayvelden die voldoen aan dit ‘first flush systeem’. Het gaat over drie nieuwe investeringscodes die actief zijn vanaf kwartaal 4 van 2019 (1 oktober 2019): ‘Containerveld met opvang drainwater’, ‘Opvang- en recirculatiesysteem van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht (First flush systeem)’ en ‘overige containerveldinrichting’.

Voor bijkomende informatie over deze nieuwe codes kunt u contact opnemen met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: