Menu

Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Doordacht omgaan met materialen en zo veel mogelijk hergebruiken. Dat zijn de doelstellingen van het Vlaamse afval- en materialenbeleid. Dit kadert eveneens in de transitie naar een circulaire economie. Omdat waardevolle materialen niet bij het bedrijfsafval mogen komen maar apart ingezameld worden, moeten bedrijven sinds 1 juni nu ook recycleerbare harde kunststoffen, folies en piepschuim selectief laten inzamelen.

Vlaanderen is koploper

Vlaanderen is al jaren een voorloper bij het recycleren. Deze toppositie hebben we voornamelijk opgebouwd door ons afval te sorteren, zodat we het op een kwaliteitsvolle manier kunnen recycleren en zo de afvalberg beperken.

Drie nieuwe afvalstromen

Sinds 1 juni moeten bedrijven drie nieuwe afvalstromen selectief inzamelen: recycleerbare harde kunststoffen, folies(secundaire of tertiaire verpakking) en geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur). (secundaire of tertiaire verpakking) Alle bedrijven – ook kleine zelfstandigen – moeten afvalstoffen gescheiden aanbieden, ongeacht de hoeveelheid. Ook voor de drie nieuwe afvalstromen is er geen ondergrens. Wanneer de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de afvalstoffen vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, kan je ze wel zelf naar het containerpark brengen. Informeer je hierover bij de milieudienst van je gemeente.

Inzameling van landbouwfolies verandert niet

Deze nieuwe verplichte inzameling van kunststof folies betekent geen verandering voor de inzameling van landbouwfolies. Deze inzameling blijft lopen via de gemeenten of inzamelpunten.

Komen deze afvalstoffen voor op jouw bedrijf? Neem dan contact op met je inzamelaar om te bekijken hoe je ze apart kunt aanbieden. Met vragen over afvalstoffen kan je ook steeds terecht bij je dienstbetoonconsulent.

Apart ingezamelde afvalstromen

klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong

 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • afvalstoffen die asbestcement bevatten
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten of stoffen die ozon afbreken
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • pmd-afval
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen (piepschuim)
 • folies (secundaire of tertiaire verpakking)