Menu

Nieuwe richtsnoeren geven meer duidelijkheid, maar de situatie blijft onzeker

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Op 2 mei maakte minister Demir een instructie bekend die een kader bevatte voor de vergunningverlening van projecten die NOx of NH3 uitstoten.

Bart Beliën, directeur Beroepswerking

Op 2 mei maakte minister Demir een instructie bekend die een kader bevatte voor de vergunningverlening van projecten die NOx of NH3 uitstoten. Deze week werden bijkomende richtsnoeren bekendgemaakt die meer duidelijkheid geven over de wijze waarop passende beoordelingen van veehouderijen gunstig beoordeeld kunnen worden. De richtsnoeren vind je op www.natura2000.vlaanderen.be/stikstof. Bij deze richtsnoeren kunnen heel wat vragen gesteld worden. Het is immers niet altijd duidelijk hoe ze geïnterpreteerd of begrepen moeten worden. Ook het feit dat vergunningen van bestaande bedrijven maar verlengd kunnen worden tot 2022 leidt tot grote onzekerheid. Dit biedt absoluut geen rechtszekerheid aan de bestaande bedrijven waarvan de vergunning recent afliep of binnenkort afloopt. Ook praktisch is dit niet haalbaar, vermits de nieuwe vergunning 12 maanden op voorhand (december 2021 dus) moet aangevraagd worden … Wij hopen dat er dan duidelijkheid is over de definitieve PAS, maar om die dan op enkele dagen te implementeren in een project en vergunningsaanvraag is onmogelijk. We zijn hier dus nog volop over in overleg en van zodra meer nieuws informeren we jullie.