Menu

Nieuwe publiekscampagne Schoon Boeren van start gegaan

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Inagro en de provincie West-Vlaanderen pakken ook dit jaar weer uit met de regionale publiekscampagne Schoon Boeren. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk werkt inspirerend, niet alleen voor de consumenten, maar ook voor collega's-land- en tuinbouwers.

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van land- en tuinbouwers om de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Ze zetten kleine en grotere stappen op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving. Met deze campagne willen Inagro en de provincie de burger informeren over de weg die al afgelegd is op het vlak van duurzaamheid. Tegelijkertijd geven ze ook de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat de consumenten een belangrijke rol spelen. Inagro streeft er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Zes bedrijven, zes verhalen

De campagne Schoon Boeren loopt gedurende één jaar in vier West-Vlaamse gemeenten en wordt voor de vijfde maal georganiseerd. Elk jaar zet de campagne een andere West-Vlaamse regio in de spotlights. Dit jaar zijn Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk aan de beurt.

Schoon Boeren kan je op verschillende manieren verstaan. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel land- en tuinbouwer genoemd. Kortom, de campagne heeft heel wat te betekenen.

Een overzicht van de zes deelnemende bedrijven vind je op de website www.schoonboeren.be.

Deel deze pagina: