Menu

Nieuwe pachtprijscoëfficiënten 2020-2022 afgeklopt

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Op 9 december bereikte de pachtprijzencommissie een akkoord over de pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen voor de periode 2020 tot en met 2022.

Er werd onder meer rekening gehouden met de evolutie van de rentabiliteit van de afgelopen jaren in de diverse landbouwstreken. In bepaalde streken blijft de coëfficiënt op een status quo (de zandleemsteek in Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant en de leemstreek in West-Vlaanderen) terwijl de coëfficiënt in andere streken licht stijgt, tussen de 1% en de 4%. Enkel voor een beperkt aantal streken (de leemstreek en de grasstreek in Limburg en de zandstreek in West-Vlaanderen) is er sprake van een stijging van de coëfficiënt tussen 5% en de 10%. Voor wat de gebouwen betreft, werd de coëfficiënt voor alle landbouwstreken met 2% verhoogd. De sector kan tevreden zijn met de aanpassingen die het resultaat zijn van intensieve besprekingen met de landeigenaars. We danken onze leden die met volgehouden inzet de belangen van de sector in de pachtprijzencommissie hebben verdedigd.

Momenteel is het nog wachten op de publicatie van de nieuwe pachtprijscoëfficiënten in het Belgisch Staatblad. Vanaf deze publicatie zullen de coëfficiënten voor een periode van drie jaar van toepassing zijn.

Hieronder alvast de tabel met de nieuwe coëfficiënten die door het departement Landbouw en Visserij ter beschikking werden gesteld.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: