Landbouwers zijn na jaren van stille frustratie de voorbije weken overgegaan tot luidkeels protest. In de marge van de informele raad van ministers voor concurrentievermogen, voerden Boerenbond en Groene Kring vandaag opnieuw actie. De landbouwers kwamen met 600 tractoren ter plaatse.

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens herhaalde zijn vraag voor meer rechtszekerheid, eerlijke prijzen en minder administratieve last. De Vlaamse regering kocht zich dinsdagavond tijd. Minister-president Jambon gaf aan dat er binnen de Vlaamse regering verdeeldheid was over de bescherming van de landbouwgrond. Het is intussen vrijdag en de landbouwers wachten nog steeds tot de regering opnieuw aan tafel gaat en haar verantwoordelijkheid neemt.

 

De vragen van Boerenbond zijn helder.
  • Wij vragen dat er een einde gemaakt wordt aan het omzetten van landbouwgrond naar bos of natuur en om te stoppen met het aan te duiden als VEN. Die invulling van landbouwgrond als groen gebied kan immers onmiddellijk of op termijn impact hebben op de omliggende grond doordat een landbouwer de uitstoot van zijn bedrijf moet verminderen. Vlaanderen is nu eenmaal erg verstedelijkt en heeft veel versnipperde natuur. Het stikstofdecreet heeft aangetoond dat de aanwezigheid van kleine stukjes natuur of bos in de buurt van landbouwgebied daardoor problematisch is.
  • De omslag van een neerslag- naar een uitstootsysteem voor het terugbrengen van stikstof moet dan ook meteen opgestart worden en kan niet wachten tot 2030.
  • Een quick win die onmiddellijk zijn ingang moet vinden, zijn flexibelere bemestingstermijnen om zo beter te kunnen inspelen op weersomstandigheden en het wegwerken van buitensporige boetes bij administratieve fouten. Het onderhandelde plan waarbij de landbouworganisaties de handen in elkaar sloegen met natuurverenigingen om de waterkwaliteit te verbeteren, moet door Vlaanderen opgepikt wordt in plaats van hier nu nog bijkomende regels bovenop te gaan leggen.
  • Administratieve lasten die disproportioneel zijn omwille van de uitzonderlijke mate van detail die gevraagd wordt, zoals de ecoregelingen en het kunstmestregister, moeten eenvoudiger zodat er meer op basis van vertrouwen gewerkt wordt en landbouwers in het midden van het seizoen hun energie opnieuw op het veld en de stal kunnen richten.

“De aanwezigheid van honderden landbouwers vandaag bewijst dat de ongerustheid bij de landbouwers niet is gaan liggen. De landbouwsector heeft nood aan perspectief voor de toekomst. De minister-president heeft enkele dagen gevraagd om de verdeeldheid in zijn regering op te lossen. Wij verwachten nu kortelings een uitnodiging om de gesprekken aan te vatten”, aldus Lode Ceyssens.

Bron: Boerenbond.