gbg

Nieuwe melkveetool ‘Insemineer met het juiste rietje!’

8 juli 2022

De tool 'insemineer met het juiste rietje' is gemaakt door Boerenbond en ILVO. Dit gebeurde in samenspraak met een groep melkveehouders, verenigd in een Operationele Groep die ondersteund wordt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het doel van de tool is om melkveehouders te helpen bij het bepalen van de inseminatiestrategie die ze willen gebruiken op hun bedrijf. De tool vind je hier: https://shiny.ilvo.be/LM/Jongveetool.

Via de tool wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen.

Nadat hij de specifieke cijfers voor zijn bedrijf heeft ingegeven in het tabblad “bedrijfsvariabelen”, kan hij in het tabblad marktparameters de verkoopprijzen die hij uitbetaald krijgen ingeven. Ook de aankoopprijzen van rietjes worden hier vastgelegd.

Op basis van deze parameters wordt een gesuggereerd optimum weergegeven. Eerst wordt het benodigd aantal kalvende vaarzen en het aantal aan te houden vaarskalveren voor opfok weergegeven.

Daaronder vindt de boer drie vooraf vastgelegde scenario’s met verschillende aandelen gesekste vaarzen, gesekste koeien en kruisingen. De percentages kan hij zelf aanpassen door te spelen met de schuifbalken binnen elk scenario.

ghh

Onder de verschillende scenario’s worden de resultaten die de boer zal bereiken in elke samenstelling visueel weergegeven. Door met de sliders te spelen ziet de boer zo welke combinatie hem de beste balans oplevert, en kan hij makkelijk verschillende combinaties vergelijken. 

jkj
cvc