Menu

Nieuwe landbouwminister toont zich #Boerentrots

Terug naar Actualiteit
Traditioneel sluit Boerenbond de zomer af door haar stakeholders uit te nodigen op de Nazomerontmoeting. De gastenlijst was indrukwekkend, maar de kers op de taart was toch de eerste speech van Hilde Crevits als nieuwe Vlaamse minister van Landbouw. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker gaf een overzicht van de jaarresultaten en uitte haar #Boerentrots, samen met een hoopvolle blik op de toekomst.

Nele Kempeneers

Na succesvolle evenementen die het grote publiek aanspraken als Dag van de Landbouw en Werktuigendagen, neemt Boerenbond na afloop van de zomer de tijd om met haar professionele netwerk terug te blikken op het afgelopen jaar. Voorzitter Sonja De Becker liet haar licht schijnen op de jaarresultaten van de land- en tuinbouwsector. Een conclusie trekken is niet eenvoudig, want achter het gemiddelde resultaat schuilt een grote variatie tussen sectoren en specialisaties. De omzet van de Vlaamse land- en tuinbouwsector in 2019 wordt geraamd op 5.3 miljard euro. Het was een normaal jaar voor aardappelen, granen, suikerbieten, varkensvlees en melk. Braadkippen, eieren, rundsvlees en fruit kenden een terugval en de redenen daarvoor verschillen per sector. De land- en tuinbouwsector specialiseert en diversifieert, en dat heeft voor- en nadelen.

De nieuwe regering en het regeerakkoord werden door de voorzitter met uitgestoken hand onthaald. “Ondanks het feit dat er in het akkoord een aantal zaken zitten die ongerustheid wekken, willen we de nieuwe ploeg het voordeel van de twijfel geven.” Kersvers minister van Landbouw Hilde Crevits nam op het einde van de avond het woord en drukte haar motivatie uit om de land- en tuinbouwsector te steunen. “Deze regering heeft een hart voor landbouw, en ik ben boerentrots dat ik de komende jaren dit kostbare werk onder mijn vleugels mag nemen.”

De Nazomerontmoeting stond dit jaar in het teken van #Boerentrots. Sportjournalist Ruben Van Gucht deed stage op het melkvee- zoogkoeien en kleinfruitbedrijf van Annick Strauven en Erwin Lowet en mocht het panelgesprek modereren. Ruben liet zijn bewondering voor Annick en haar man blijken en polste naar wat er nog op het programma staat op #Boerentrots vlak. Nico Van de Velde van productiehuis Hotel Hungaria staat mee aan de wieg van #boerentrots en lichtte een tipje van de sluier voor wat we nog mogen verwachten: “Momenteel lopen de opnames voor een nieuw reality-programma waarin we verschillende landbouwersfamilies volgen. Het programma zal op Vier te zien zijn. Het is een dankbare manier om aan storytelling te doen en het brede publiek te betrekken.” Ook het gezin van Annick doet mee. “Onze deur staat altijd open. Je kan pas empathie krijgen als mensen weten hoe het eraan toe gaat op een boerderij, dus daar werken we graag aan mee.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie