Vlaams minister Koen Van den Heuvel, netbeheerder Elia en de gouverneur van West-Vlaanderen hebben begin april het Ventilusproject voorgesteld op een druk bijgewoonde persconferentie. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, die als neutrale procesbegeleider van bij het begin betrokken is bij dit project, was graag bereid om hierover enkele vragen te beantwoorden, want het project is belangrijk voor zijn provincie.

Wat houdt het Ventilusproject precies in?

“Als het aantal windmolens op de Noordzee de komende jaren verdubbelt, dan moet die energie aan land komen en op ons hoogspanningsnet aangesloten worden. Bovendien zijn er ook op het land plannen voor meer windmolens. Om die duurzame energie tot bij onze industrie en gezinnen te krijgen moet er geïnvesteerd worden. Tegelijkertijd maken we het elektriciteitsnet robuuster met het Ventilusproject en er kan een tweede ondergrondse verbinding met het Verenigd Koninkrijk gecreëerd worden, bovenop Nemo, de eerste link.”

Hoe ziet Ventilus er concreet uit?

“De energie van de windmolens op zee arriveert via kabels aan de kust, op een locatie die nog bepaald wordt. Vandaar maken we een verbinding met het Stevintracé. Zo sluiten we het Belgische elektriciteitsnet, maken we het net sterker en stijgt de bevoorradingszekerheid. Daarnaast moeten we met deze energie via bestaande en nieuwe hoogspanningslijnen tot in Izegem geraken. Daar wordt de bestaande ‘post’ uitgebreid en de verbinding naar Avelgem wordt versterkt. Voor dit tracé werden enkele alternatieven uitgewerkt.”

Wat betekent Ventilus voor de landbouwers?

“Eerst wil ik verduidelijken dat we momenteel in een eerste stap zitten voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Waar de hoogspanningslijn en de masten gebouwd worden, is in deze fase nog niet bepaald. Er moet nog onderzoek gebeuren naar een geschikte route. Het is dan ook erg belangrijk dat landbouwers en alle andere omwonenden hun mening geven op de infomarkten die georganiseerd worden (zie kadertje) of via www.ventilus.be.

Wanneer het project concreter wordt, zal je persoonlijk gecontacteerd worden indien blijkt dat je rechtstreeks betrokken bent. Elia heeft een vergoedingsbeleid voor woningen die onder een nieuwe hoogspanningslijn komen te liggen. Nadelen voor eigenaars en gebruikers van landbouwterreinen worden vergoed volgens de protocolovereenkomst die met de Belgische landbouworganisaties getekend werd.”

Wat zijn de volgende stappen?

“Tot eind juni kunnen burgers en organisaties hun opmerkingen en suggesties meedelen over de mogelijke trajecten. Daarna worden die verwerkt in een scopingnota en dan volgt ook het milieu-effectenonderzoek. Op basis daarvan kiest de Vlaamse regering in 2021 het definitieve tracé. De werken zouden kunnen starten eind 2022.”

Meer info?
Infomarkten

Op de Ventilusinfomarkten kom je alles te weten over de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de onderdelen van het project en de mogelijke varianten die onderzocht worden. Je kunt deze infomarkten vrij en doorlopend bezoeken tussen 16 en 20 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

  • 14 mei: Oostende, Duin en Zee (Fortstraat 128)
  • 16 mei: Zwevegem, Gemeentepunt (Blokkestraat 29)
  • 21 mei: Zuienkerke, Sportcentrum (Oude Molenweg 15)
  • 23 mei: Brugge, VAC (Koning Albert I-laan 1, zaal Quercus)
  • 28 mei: Ardooie, ’t Hofland (Oude Lichterveldestraat 13)
  • 4 juni: Lichtervelde, OC De Schouw (Statiestraat 113)
  • 6 juni: Zedelgem, De Groene Meersen (Stadionlaan 48)
  • 11 juni: Izegem, Zaal ISO (Sint-Jorisstraat 62)
  • 13 juni: Torhout, Stadskantoor (Aartrijkestraat 11b)
  • 18 juni: Jabbeke, Vrijetijdscentrum (Vlamingveld 40)