Menu

Nieuwe brochure beheerovereenkomsten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De Vlaamse Landmaatschappij pakt uit met een brochure over de beheerovereenkomsten, inclusief terreinresultaten.

De Vlaamse Landmaatschappij pakt uit met een brochure over de beheerovereenkomsten. De publicatie, die je gratis kunt downloaden op de website van de VLM, werpt een blik op de resultaten van de voorbije programmaperiode.

De brochure 'Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap. Ervaringen met beheerovereenkomsten' geeft de voornaamste resultaten op het terrein weer van de voorbije programmaperiode en bekijkt hoe de samenwerking tussen landbouwers, VLM-bedrijfsplanners en andere partners verloopt. Ook vertelt de brochure wat een beheerovereenkomst precies inhoudt en hoe het programma gefinancierd wordt.

"Beheerovereenkomsten zijn een belangrijk beleidsinstrument voor het beheer van het platteland. De bloemenraden, gras-kruidenstroken, vogelakkers, heggen en houtkanten die landbouwers aanleggen en/of onderhouden, versterken de biodiversiteit. Doordat ze tegelijk natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers aantrekken en de bodem- en waterkwaliteit verhogen, dragen ze ook bij aan een duurzame landbouw", aldus Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege in het voorwoord.

Je kunt de brochure downloaden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.