Nieuwe besmettingen bij hobbyhouders en opheffen zone Hoogstraten

25 november 2022

Nieuwe besmettingen bij hobbyhouders

Het FAVV laat weten dat er deze week nieuwe besmettingen met het hoog pathogene H5N1 virus  zijn vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend en er zijn ook geen bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.

De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen. Het is dan ook erg belangrijk om alle bioveiligheidsmaatregelen strikt te blijven toepassen.
 

Opheffen van de beperkingszone Hoogstraten

Het FAVV laat ook nog weten dat de eindscreening in de zone Hoogstraten met gunstig resultaat is afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.
In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.

Kaartje: huidige afgebakende gebieden

20221125 actua vogelgriep